УН — ЕТИМОЛОГІЯ

баку́н «сорт тютюну»

очевидно, пов’язане з нвн. [bako, bāgo] «тютюн», яке виникло в результаті переосмислення початкового to- в старій формі tobacco «тютюн» як артикля;
кінцеве -ун пояснюється впливом слова тютюн (Sadn.–Aitz. VWb. І 105–106);
менш переконливі зіставлення (Горяев Доп. 1, 2) з назвою міста Баку і з англ, baccy «тютюн»;
р. баку́н, п. bakun, bakón, bakuń;
Фонетичні та словотвірні варіанти

багун «тс.»
бакунь
бакуня́р «контрабандист бакуну» (заст.)
батунь
батюн
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bako, bāgo «тютюн» нововерхньонімецька
bakun польська
bakón польська
bakuń польська
баку́н російська
tobacco «тютюн» ?
ун ?
тютюн ?
baccy «тютюн» ?


бовку́н «запряжений одинцем віл; великий сніп очерету»

неясне;
вважалося утвореним за допомогою суфікса -ун від рум. bóu (молд. бо́у) «віл» (Шаровольський 3б. заходозн. 55; Cioranescu 100–101);
виводилось також із префікса об- і основи дієслова волокти́ (Фасмер І 188; Кравчук ВЯ 1968/4, 127);
р. [бовку́н] «запряжений одинцем віл», [болку́н] (про волову упряжку);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бовку́н «запряжений одинцем віл» російська
bóu «віл» (молд. бо́у)(Шаровольський 3б. заходозн. 55; Cioranescu 100--101) румунська
болку́н (про волову упряжку) українська
ун ?
об- ?
волокти́ ?

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.