ТІНІ — ЕТИМОЛОГІЯ

те́ні «тіні, примари, привиди, духи» (мн.)

запозичення з польської мови;
п. cienie (одн. cień) «тіні, примари, привиди, духи, упирі», pocieniować «відтінити» (у малярстві) відповідають укр. ті́ні, відтіни́ти;
Фонетичні та словотвірні варіанти

потене́тити «покрити легким шаром фарби, який просвічується»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
cienie «тіні, примари, привиди, духи, упирі» (одн. cień) польська
pocieniować «відтінити» (у малярстві) польська
ті́ні українська
відтіни́ти українська


тінь

псл. těnь;
загальноприйнятої етимології не має;
більшість дослідників (Черных II 236; Sławski I 100; Rozwadowski Jagić–Festschr. 306–308; Vondrák BB 29, 173–178; Mikkola Ursl. Gr. 66) виводить з *těmnь «темне місце», пов’язуючи з tьma «тьма, пітьма», *tьmьnъ «темний» (ě пояснюється впливом *sěnь «тінь»);
більш переконливою є думка про зв’язок з псл. stěnь «тінь» і sěnь «тс.» (Откупщиков 237–238; Iljinskij AfSlPh 28, 160; Горяев 382; Мельничук Этимология 1984, 139; Brückner 62; Machek ESJČ 578; Mikl. EW 323);
р. тень, бр. цень, п. cień, ч. [tín, tiň], слц. tieň, нл. śěň, слн. ténja, цсл. тѣна;
Фонетичні та словотвірні варіанти

відтіни́ти
відті́нок
ві́дтінь
за́тінка «абажур»
заті́ння
заті́нок «сонячний годинник»
за́тінок
за́тінь «затінок»
на́тінка «відтінок»
на́тінок «тіньове зображення, силует»
отіни́ти
отті́нє «відблиск, слабке світло»
приті́нений
притіни́ти
притінко́вий «сутінковий»
при́тінок «затінок; [півтінь Куз]»
при́тінь «півтінь»
тіни́стий
тіни́ти
тінни́к «тінисте місце; [альтанка, бесідка Шейк]»
ті́нок «тінисте місце»
ті́нявий
тіня́стий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
цень білоруська
śěň нижньолужицька
cień польська
těnь праслов’янська
*těmnь «темне місце» праслов’янська
tьma «тьма, пітьма» праслов’янська
*tьmьnъ «темний» (ě пояснюється впливом *sěnь «тінь») праслов’янська
*sěnь праслов’янська
stěnь «тінь» праслов’янська
sěnь «тс.» праслов’янська
тень російська
tieň словацька
ténja словенська
тѣна церковнослов’янська
tín чеська
tiň чеська

сі́ни

псл. sěnь;
споріднене з лтс. sejs «тінь», дінд. chāyā́ «тінь, блиск», перс. sāya «тінь, захист», гр. σϰιᾱʹ «тінь», σϰηνή «намет», σϰιερός «тінистий»;
іє. *sk῀аi-/sk῀ǝi-/sk῀ī-;
може бути пов’язане з тінь, стіна́ (іє. *ts-›*s- :*st- : *t-);
менш переконливе зіставлення (Machek ESJČ 543) з гр. ϰτοίνᾱ «оселя»;
р. се́ни, бр. се́нцы, др. сѣни, п. sień, [sieni], ч. síň «зал», ст. sieň «сіни, зал», слц. sieň «тс.», болг. ся́нка «тінь», м. сеница «альтанка; (заст.) намет», схв. се̏ница «альтанка», се̑нка «тінь», слн. sénca «тінь», стсл. сѣнь «тінь; намет»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

засі́нок «загорода в сінях»
пере́дсінок
підсі́ння «ґанок з піддашком; [рундук для продажу товарів]»
при́сінець «присінки»
присіне́шний «належний до присінків»
присіне́шня «передпокій»
при́сі́нки
присі́ння «присінки»
при́сі́нок
сіне́шній
сі́нки
сінни́й «сінешній»
сі́нній
сіняни́й «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
се́нцы білоруська
ся́нка «тінь» болгарська
σϰιᾱʹ «тінь» грецька
ϰτοίνᾱ «оселя» грецька
chāyā́ «тінь, блиск» давньоіндійська
сѣни давньоруська
*sk῀аi-/sk῀ǝi-/sk῀ī- індоєвропейська
sejs «тінь» латиська
сеница «альтанка; (заст.) намет» македонська
sāya «тінь, захист» перська
sień польська
sěnь праслов’янська
се́ни російська
ница «альтанка» сербохорватська
sieň «тс.» словацька
sénca «тінь» словенська
сѣнь «тінь; намет» старослов’янська
sieni українська
нка «тінь» українська
síň «зал» чеська
σϰηνή «намет» ?
σϰιερός «тінистий» ?
тінь ?
стіна́ (іє. *ts-›*s- :*st- : *t-) ?
sieň «сіни, зал» ?

тіничка «хвощ польовий, Equisetum arvense L.» (бот.)

очевидно, пов’язане з тінь, тіни́ти;
назва зумовлена тим, що хвощ затіняє інші рослини;
Фонетичні та словотвірні варіанти

со́со́нка-тіни́чка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тінь українська
тіни́ти українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.