ТЯКТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

тякти́ «зустріти, зачепити, торкнути»

очевидно, пов’язане з лит. tèkti «вистачити, бути достатнім», tìkti «підходити, годитися», гот. þeihan «процвітати»;
р. [тя́кать] «пригощати», [тя́клый] «придатний», бр. [цекну́ть] «викликати тремтіння; поворушити; вивести з рівноваги», каш. [takac] «торкатися», болг. текна «прийти в голову», нате́квам «докоряти», схв. те́кнути «прийти в голову; доторкнутися», слн. tékniti «звертатися до когось, торкатися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

обтякну́ти «охопити»
тя́кати «натякати»
тякну́ти «зустріти, зачепити, торкнути Нед; здогадуватися, передчувати, натякнути Шейк»
тя́кнути «зачепити, торкнути Г; натякнути Нед»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
цекну́ть «викликати тремтіння; поворушити; вивести з рівноваги» білоруська
текна «прийти в голову» болгарська
нате́квам «докоряти» болгарська
þeihan «процвітати» готська
takac «торкатися» кашубський
tèkti «вистачити, бути достатнім» литовська
tìkti «підходити, годитися» литовська
тя́кать «пригощати» російська
тя́клый «придатний» російська
те́кнути «прийти в голову; доторкнутися» сербохорватська
tékniti «звертатися до когось, торкатися» словенська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України