ТРУХЛЯВИНА — ЕТИМОЛОГІЯ

труха́ «потерть; порохня; [подрібнене сіно]»

псл. trux(l)-/ trǫx(l)-;
споріднене з лтс. tràusls «ламкий, крихкий», trusêt «гнити, пріти», trust «тс.», лит. traušùs «ламкий, крихкий», traušėˊti «зношувати», traũšti «кришитися», далі з псл. trъstь «трость», trǫsiti «трусити» і, можливо, trupъ «труп»;
р. труха́, тру́хлый, трухля́вый, тру́хнуть, бр. [труха́] «потерть», [трухлё] «порохня», [трухля́] «тс.», [тру́хлы, трухля́вы, трухне́ць], др. трухъ «прілий, трухлявий, похмурий», п. [truchleć] «порохнявіти; сохнути», ч. trouch «лісовий ґрунт», trouchnivý «трухлявий», слц. trúchly «тс.», вл. trušenki «січка, дрібний пил», болг. [тру́хъл] «трухлий», схв. тру̏о «тс.», тру̏нути «трухлявіти; розкладатися», слн. trohnéti «гнити, розкладатися», стсл. трѫхлъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

витруха́ти
ви́трухнути
отру́хлий «потрухлий»
отру́хнути «згнити, струхлявіти; стомитися, виснажитися, стати приголомшеним»
перетру́хлий
по́трух «потерть; порохня Нед»
потру́хлий
притру́хлий
притру́хнути
притру́хти
продрухні́ти «протрухлявіти»
протру́хлий
струхлі́лий
струхля́вілий
струхні́лий
струхня́вілий
стру́хти «струхлявіти, струхліти»
трухва «гниль у дереві, труха»
тру́хла «гнила колода»
трухле́нький
тру́хлий
трухли́на «порохня Г, Шейк; гниле дерево Нед»
трухлі́ти
трухло́ «тс.»
трухля́вий
трухля́вина «[тс.]; що-небудь трухляве»
трухляви́нний «трухлявий»
трухля́віти
трухля́к «шматочок трухлявого дерева, який у темряві світиться; (перен.) дуже стара людина; (ент.) жук, що живе під корою дерев і живиться комахами-шкідниками»
трухля́тина «трухлявина; [запах гнилі Куз]»
трухляччина
трухляччя
трухні́ти «гнити, трухнути»
тру́хнути
трухня́вий
труш «гниль»
трю́хлий «трухлий»
трю́хнути «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
труха́ «потерть» білоруська
трухлё «порохня» білоруська
трухля́ «тс.» білоруська
тру́хлы білоруська
трухля́вы білоруська
трухне́ць білоруська
тру́хъл «трухлий» болгарська
trušenki «січка, дрібний пил» верхньолужицька
трухъ «прілий, трухлявий, похмурий» давньоруська
tràusls «ламкий, крихкий» латиська
trusêt «гнити, пріти» латиська
trust «тс.» латиська
traušùs «ламкий, крихкий» литовська
traušėˊti «зношувати» литовська
traũšti «кришитися» литовська
truchleć «порохнявіти; сохнути» польська
trux(l)-/ trǫx(l)- праслов’янська
trъstь «трость» праслов’янська
trǫsiti «трусити» праслов’янська
trupъ «труп» праслов’янська
труха́ російська
тру́хлый російська
трухля́вый російська
тру́хнуть російська
тру̏о «тс.» сербохорватська
тру̏нути «трухлявіти; розкладатися» сербохорватська
trúchly «тс.» словацька
trohnéti «гнити, розкладатися» словенська
трѫхлъ старослов’янська
trouch «лісовий ґрунт»«трухлявий» чеська
trouchnivý «лісовий ґрунт»«трухлявий» чеськаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.