ТРУНВА — ЕТИМОЛОГІЯ

тру́на́ «домовина»

запозичення з польської мови;
п. trumna «труна», ст. truna, trunna, [truhła, trugła] «тс.», як і вл. нл. truna «ящик, скриня», походить від нвн. [truhne] «скриня, домовина», Trúhe «ящик, скриня», свн. truhe, двн. truha «тс.», пов’язаних з нвн. Trog «корито», нн. trügge «тс.», норв. trygja «кошик для риби», що зводяться до іє. *dereu̯(o)- «дерево»;
р. діал. бр. труна́ «домовина»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

натру́вник
натру́мник «покривало для труни»
натру́нник «тс.»
тру́мло
тру́мна
тру́мно
тру́мчина (зменш. до [тру́мна])
тру́нва
трунви́на
тру́нвонька
тру́нвочка
труни́на
тру́нка «маленька труна»
тру́но
тру́нов «тс.»
тру́нонька
тру́ночка
тру́нце «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
труна́ «домовина» білоруська
truna «ящик, скриня» верхньолужицька
truha «тс.» давньоверхньонімецька
*dereu̯(o)- «дерево» індоєвропейська
truna «ящик, скриня» нижньолужицька
trügge «тс.» нижньонімецька
truhne «скриня, домовина» нововерхньонімецька
Trúhe «ящик, скриня» нововерхньонімецька
Trog «корито» нововерхньонімецька
trygja «кошик для риби» норвезька
trumna «труна» польська
truna (ст.) польська
trunna (ст.) польська
truhła «тс.» (ст.) польська
trugła «тс.» (ст.) польська
труна́ «домовина» (дыал.) російська
truhe середньоверхньнімецька


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.