ТРОГАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

трога́ти «торкатися, ворушити; непокоїти, набридати Нед, смикати»

єдиної етимології не має;
зіставляється з лтс. treksne «удар, поштовх», дісл. þreka «давити, тіснити», дангл. ðraku «натиск, насилля» (Mühl.–Endz. IV 230), з терза́ти, з лат. traho «тягти» (Горяев 376), з лат. tergeo, tergo «прати; чистити», гот. þairko «дірка» (Petr BB 18, 285);
р. тро́нуть виводиться з [тро́пнуть] «тупнути», а тро́гать пояснюється як результат впливу форми дви́гать (Vaillant Gr. comp. I 93);
існує припущення про виникнення дієслова в результаті фонетичної видозміни форми типу р. [торга́ть, то́ргнуть] «рвати, смикати», укр. то́ргати «смикати» (Mikkola Ursl. Gr. III 92);
р. тро́гать «торкатися; мацати; чіпати; непокоїти; викликати співчуття», бр. [тро́гаць] «чіпати», болг. тро́гвам «торкаю»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

трога́тельний «зворушливий, захоплюючий» (з рос.)
тро́га́ючий «тс.»
трону́ти «торкнутися; зворушити»
тро́нутися «стати трохи ненормальним, психічно хворим»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тро́гаць «чіпати» білоруська
тро́гвам «торкаю» болгарська
þairko «дірка» готська
ðraku «натиск, насилля» давньоанглійська
þreka «давити, тіснити» давньоісландська
traho «тягти» латинська
tergeo латинська
tergo «прати; чистити» латинська
treksne «удар, поштовх» латиська
тро́нуть «тупнути» російська
тро́пнуть «тупнути» російська
тро́гать російська
дви́гать російська
торга́ть «рвати, смикати» російська
то́ргнуть російська
тро́гать «торкатися; мацати; чіпати; непокоїти; викликати співчуття» російська
терза́ти українська
то́ргати «смикати» українська


шко́рбати «тягти, смикати; мучити; скребти»

споріднене зі скребти́, шкребти́;
до фонетики пор. то́ргати «трясти, смикати» і трога́ти «смикати» (р. тро́гать «торкати»);
Фонетичні та словотвірні варіанти

шко́рба «стара, зморшкувата жінка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тро́гать «торкати» російська
скребти́ українська
шкребти́ українська
то́ргати «трясти, смикати» українська
трога́ти «смикати» (р. тро́гать «торкати») українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.