ТОТ — ЕТИМОЛОГІЯ

тот «той»

результат подвоєння вказівного займенника tъ (стсл. тъ) «той»;
р. тот, др. тътъ, п. [toten, tota, totej, toto], ст. tet, ч. tet;
Фонетичні та словотвірні варіанти

натоте́ж «зненацька»
тот
тота́
тото́
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тътъ давньоруська
toten польська
tota польська
totej польська
toto польська
tet (ст.) польська
«той» праслов’янська
тъ праслов’янська
тот російська
tet чеська

ге́втот «тут, сюди»

складне слово, яке, мабуть, утворилося з [гев] «тут, сюди» і тут, що в ненаголошеній позиції, десемантизувавшись, набрало гіперичної (щодо укання) форми тот;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гев «тут, сюди» ?
тут ?
тот ?

довто́ту «скоро, вчасно»

неясне;
можливо, результат злиття прийменників до, в і займенника [тот, тота́] «той, та», що міг бути пов’язаний з виразом типу в тоту годину;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
до ?
в «той, та» ?
тота́ «той, та» ?
в ?
тоту ?
годину ?
тот «той, та» ?

той

псл. tъ (tъjь), ta (taja), to (toje);
споріднені з лит. tàs, tà «той, та», лтс. tas, tα̃ «тс.», дінд. tá-, tā́- «цей», ав. ta- «тс.», гр. τόν (зн. в.), τήν (дор. τᾱʹν), τό, лат. is-tum, is-tam, is-tud, тох. A täm «це», гот. þata «тс.», алб. të «щоб»;
іє. *to- з вказівним значенням (‹ *so, *sā, *tod, відмінювання яких було спочатку суплетивним, пізніше узагальненим за рештою відмінків);
на слов’янському ґрунті первісна форма *tъ ускладнювалася внаслідок редуплікації або додавання підсилюючих формантів займенникового походження -jь, -nъ;
р. тот, [той], та, то, бр. той, та́я, то́е, др. тъ, тыи, тъи, та, тая, то, тое, п. ten, [tyj], ta, to, ч. нл. ten, ta, to, слц. ten, tá, to, вл. týn, ta, to, болг. той, тя, то, м. тоj, таа, тоа, схв. та̑j, та̑, то, слн. tá, tà, tý, стсл. тъ, та, то;
Фонетичні та словотвірні варіанти

втім (уті́м)
зате́
зати́м
зато́го «скоро»
по́ті́м
пото́му
приті́м
притоме́нний «наявний»
прито́мний
прито́мніти
прито́му
та
та́я
те
те́є
те́єньки
те́єчки
тей
тий
то
тоє
тот
тота́
тоте́
тото́
тото́й
тото́т
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ta- «тс.» авестійська
«щоб» албанська
той білоруська
та́я білоруська
то́е білоруська
той болгарська
тя болгарська
то болгарська
tón верхньолужицька
ta верхньолужицька
to верхньолужицька
þata «тс.» готська
τόν (зн. в.) грецька
τήν (дор. τᾱʹν) грецька
τό грецька
tá- давньоіндійська
tā́- «цей» давньоіндійська
тъ давньоруська
тыи давньоруська
тъи давньоруська
та давньоруська
тая давньоруська
то давньоруська
тое давньоруська
τᾱʹν дорійський
*to- (‹ *so, *sā, *tod, відмінювання яких було спочатку суплетивним, пізніше узагальненим за рештою відмінків) індоєвропейська
*so індоєвропейська
*sā індоєвропейська
*tod індоєвропейська
*tъ індоєвропейська
-nъ індоєвропейська
-jь індоєвропейська
is-tum латинська
is-tam латинська
is-tud латинська
tas латиська
tα̃ «тс.» латиська
tàs литовська
«той, та» литовська
тоj македонська
таа македонська
тоа македонська
ten нижньолужицька
ta нижньолужицька
to нижньолужицька
ten польська
tyj польська
ta польська
to польська
(tъjь) праслов’янська
ta (taja) праслов’янська
to (toje) праслов’янська
tъjь праслов’янська
taja праслов’янська
toje праслов’янська
тот російська
той російська
та російська
то російська
та̑j сербохорватська
та̑ сербохорватська
то сербохорватська
ten словацька
словацька
to словацька
словенська
словенська
словенська
тъ старослов’янська
та старослов’янська
то старослов’янська
täm «це» тохарська А
ten чеська
ta чеська
to чеська

тото́жний

запозичення з чеської мови;
ч. totožný «ідентичний» утворено в XIX ст. від займенника totéž «те саме» (із сполучення to též, букв. «то теж») або на основі р. тот же «той же», де займенники to, тот відповідають укр. той, а частка žе, же – укр. же;
слц. totožný;
Фонетичні та словотвірні варіанти

отото́жнити
утото́жнюва́ти «ототожнювати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тот же «той же» російська
тот російська
же російська
totožný словацька
той українська
же українська
totožný «ідентичний» чеська
totéž «те саме» (із сполучення to též, букв. «то теж») чеська
to též чеська
to чеська
žе чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.