ТОРОПИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

торо́пи́ти «квапити»

припускалася також можливість зв’язків з утвореннями звуконаслідувального характеру (Kopečný, Езиков. изсл. Младенов, 378);
допускається спорідненість з лит. tarpà «процвітання, зростання», tar̃pti «процвітати», лтс. tãrpa «сила, здатність», tārps «дужий», дінд. tṛ́pyati (tṛpṇṓti, tárpati) «насичується, одержує задоволення», гр. τέρπω «насичую, радую» (Фасмер IV 85; Trautmann 314; Mühl.–Endz. IV 149–150), з дісл. starf «важка робота», лит. stropùs «старанний, ретельний», stropti «стати старанним» (Machek ESJČ 649; Persson Beitr. 438);
зіставляється також з гр. τρέπω «повертаю», лат. trepit «повертає», дінд. trápatē «бентежиться» (первісно «відвертається»), tṛpráḥ «неспокійний» (Strekel AfSlPh 28, 503; Walde–Hofm. II 702; Persson Beitr. 954);
пов’язується з *torpěti «торопіти» (Потебня РФВ 4, 211; Черных II 252; Аникин ОЛА 1984, 287–288; Trautmann 325; Torbiörnsson LM II 85–86);
загальноприйнятої етимології не має;
псл. *torpiti;
р. торопи́ть «квапити», торопли́вый «квапливий», бр. [тарапі́цца] «поспішати», таро́пкі «швидкий, поспішний», др. тороплениѥ «квапливість», ч. [trap] «поспіх», схв. тра̀пати «швидко йти, поспішати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

то́роп «поспіх, квапливість»
тороп'я́к «квапливий чоловік»
торопки́й «квапливий; поспішний»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тарапі́цца «поспішати» білоруська
таро́пкі «швидкий, поспішний» білоруська
τέρπω «насичую, радую» грецька
τρέπω «повертаю» грецька
tṛ́pyati «насичується, одержує задоволення» (tṛpṇṓti, tárpati) давньоіндійська
tṛpṇṓti давньоіндійська
tárpati давньоіндійська
trápatē «бентежиться» (первісно «відвертається») давньоіндійська
tṛpráḥ «неспокійний» давньоіндійська
starf «важка робота» давньоісландська
тороплениѥ «квапливість» давньоруська
trepit «повертає» латинська
tãrpa «сила, здатність» латиська
tārps «дужий» латиська
tarpà «процвітання, зростання» литовська
tar̃pti «процвітати» литовська
stropùs «старанний, ретельний» литовська
stropti «стати старанним» литовська
*torpěti «торопіти» праслов’янська
*torpiti праслов’янська
торопи́ть «квапити» російська
торопли́вый «квапливий» російська
тра̀пати «швидко йти, поспішати» сербохорватська
trap «поспіх» чеська

розторо́пний

похідне утворення від основи дієслова [торо́пити] «підганяти», [торопитися] «поспішати»;
щодо розвитку інтелектуального значення від первісного, пов’язаного з швидким рухом, пор. би́стрий, метки́й, спри́тний;
пор. також лит. tãrpti «досягати успіхів, процвітати»;
твердження про відсутність зв’язку з торопи́ть (Горяев 295) позбавлене підстав;
р. расторо́пный, бр. растаро́пны, п. roztropny;
Фонетичні та словотвірні варіанти

розторо́па «розумна, спритна людина»
розторо́пати «збагнути, зметикувати»
уторо́пати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
растаро́пны білоруська
tãrpti «досягати успіхів, процвітати» литовська
roztropny польська
расторо́пный російська
торо́пити «підганяти» українська
торопитися «поспішати» українська
би́стрий українська
метки́й українська
спри́тний українська
торопи́ть українська

торо́пати «бідувати, злидарювати»

псл. *torpiti «мучити; лякати» пов’язане чергуванням голосних з *tьr̥pěti «терпіти»;
бр. [тарапа́ты] «клопіт, турботи», п. trapić się «мучитися, терзатися; турбуватися», utrapienie «журба; клопіт, турбота», utrapieniec «нещасливець», ч. діал. слц. trampoty «клопіт, морока, труднощі», слн. trápiti «мучити, надокучати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

торопа́та «бідування, клопіт, важка праця»
торо́пити «мучити, турбувати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тарапа́ты «клопіт, турботи» білоруська
trapić się «мучитися, терзатися; турбуватися»«журба; клопіт, турбота»«нещасливець» польська
utrapienie «мучитися, терзатися; турбуватися»«журба; клопіт, турбота»«нещасливець» польська
utrapieniec «мучитися, терзатися; турбуватися»«журба; клопіт, турбота»«нещасливець» польська
*torpiti «мучити; лякати» праслов’янська
*t<SUP>ь</SUP>r̥pěti «терпіти» праслов’янська
trampoty «клопіт, морока, труднощі» словацька
trápiti «мучити, надокучати» словенська
trampoty «клопіт, морока, труднощі» (діал.) чеська

торопі́ти «відчувати незручність, бентежитися, ніяковіти»

псл. *torpěti «лякатися», пов’язане з *torpiti «квапити», *tьr̥pěti «терпіти»;
споріднене з лат. torpeo «перебуваю в заціпенінні, в остовпінні»;
р. торопе́ть «бентежитися; лякатися, полохатися», бр. тарапі́цца «лякатися (про коня)», [тарапа́ны] «страх», [то́роп] «тс.» Носович, п. tropić się «бентежитися, ніяковіти», вл. trаpić (so) «мучити; утискати, лякати», болг. тра́пен «спантеличений», слн. tràp «дурень»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ви́торопень «витрішкуватий»
ви́торопити очі «дивитися злякано»
осторопі́ти «оторопіти»
оторопа́тіти «оторопіти»
сторопи́тися «злякатися від несподіванки»
сторопі́ти «тс.»
торо́па «незграбна, неповоротка людина»
торопа́ло «тс.»
торо́пити «полохати, лякати»
торопи́тися «боятися, торопіти»
то́ропіт «жах, страх»
торопле́ний «приголомшений, очманілий; [остовпілий Пі, полохливий]»
уторо́пити «уставити очі (погляд)»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тарапі́цца «лякатися (про коня)» білоруська
тарапа́ны «страх» білоруська
то́роп «тс.» білоруська
тра́пен «спантеличений» болгарська
trаpić (so) «мучити; утискати, лякати» (so) верхньолужицька
torpeo «перебуваю в заціпенінні, в остовпінні» латинська
tropić się «бентежитися, ніяковіти» польська
*torpěti «лякатися» праслов’янська
*torpiti «квапити» праслов’янська
*t<SUP>ь</SUP>r̥pěti «терпіти» праслов’янська
торопе́ть «бентежитися; лякатися, полохатися» російська
tràp «дурень» словенська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України