ТОРБА — ЕТИМОЛОГІЯ

то́рба

запозичення з тюркських мов;
тур. крим.-тат. torba «мішок», аз. тат. туркм. торба, тур. [tobra] «тс.» споріднені з крим.-тат. ног. дорба «торбина», кирг. торбо «торбина для зерна»;
недостатньо обґрунтоване зіставлення (Brückner 574) з п. terbuch «живіт», telbuch «тс.»;
р. бр. м. схв. то́рба, п. ч. слц. torba, болг. торба́, слн. tórba;
Фонетичні та словотвірні варіанти

торб'є́ «торбинка»
торба́ка (збільшувальне)
торба́нь «жебрак»
торба́р
торбе́га
торбе́й
торбе́шка
торбе́шник
торби́ «торбинка для годівлі коней»
торби́на
торби́нка
торбинка́р «кишеньковий злодій»
торбинкува́тий
торбинува́тий
торби́нчатий «сумчатий»
то́рби́ня «торбинка»
торбі́й
торбу́н «кенгуру»
турб'я́га «торбега»
турбі́й «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
торба азербайджанська
то́рба білоруська
торба́ болгарська
торбо «торбина для зерна» киргизька
torba «мішок» кримсько-татарська
дорба «торбина» кримсько-татарська
то́рба македонська
дорба «торбина» ногайська
terbuch «живіт» польська
telbuch «тс.» польська
torba польська
то́рба російська
то́рба сербохорватська
torba словацька
tórba словенська
торба татарська
torba «мішок» турецька
tobra «тс.» турецька
торба туркменська
torba чеська

торба́ч «сумчаста тварина» (зоол.)

запозичення з польської мови;
п. torbacz «сумчатка, Marsupialis» (torbacze «сумчасті, Marsupialia») утворено від torba «торба», що відповідає укр. то́рба;
пор. [торбу́н] «кенгуру», м. торбари «сумчасті», схв. торба́ри «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
торбари «сумчасті» македонська
torbacz «сумчатка, Marsupialis» (torbacze «сумчасті, Marsupialia») польська
torba «торба» польська
torbacze польська
торба́ри «тс.» сербохорватська
то́рба українська
торбу́н «кенгуру» українська

торбу́к «хватка, різновид рибальської сітки»

не зовсім ясне;
може бути зіставлене з то́рба або з [трибу́х] «тельбух»;
болг. [тръбу́х] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

тербук «тс.»
турбу́к
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тръбу́х «тс.» болгарська
то́рба «тельбух» українська
трибу́х українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.