ТОПІР — ЕТИМОЛОГІЯ

то́пі́р «сокира з довгим держаком, що використовувалась як зброя СУМ, Нед; [сокира Г; тесло О]» (іст.)

псл. toporъ «сокира»;
загальноприйнятої етимології не має;
припускалася можливість зв’язку з ті́пати, тя́ти (Фасмер IV 79; Черных II 250–251; Ильинский ИОРЯС 31, 352; КЭСРЯ 446; Rudnicki Prasł. II 64, 107; Младенов 636; RÉS 4, 194; Slavia 10, 248; Matzenauer 84), з тепорити, то́пати, топта́ти (Schuster-Šewc 1518–1519);
розглядалося також як давнє запозичення з іранських мов, пор. дперс. *tapara- «топір», перс. teber, белуджійське tapar (звідки запозичено вірм. tapar «тс.»), курд. tefer (Макарушка 13; Трубачев Рем. терминол. 152; Зализняк ВСЯ VI 40; Brückner 573; Machek ESJČ 647; Holub–Kop. 387; Мартынов Язык 55; Hübschmann Arm. 252; Lidén Tochar. St. 19; Meillet RSl 2, 67; 6, 173), причому висловлювалась думка про посередництво тюркських мов (див. також Горяев 372; Mikl. EW 359; TEl I 239, II 167; Lokotsch 155; РЧДБЕ 865);
із східнослов’янських мов запозичено фін. tappara (Mikkola Berühr. 170), дісл. taparøx «бойова сокира» (Holthausen Awn. Wb. 300), звідки дангл. tæpperæx «топірчик» (Holthausen AeWb. 343);
р. болг. топо́р, бр. тапо́р, др. топоръ «сокира», п. topór, ч. слц. нл. topor, вл. toporo, слн. tôpor (заст.) «топорисько»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

затопори́ти «ударити»
топіре́ць «зменш. до то́пі́р; [сокирка на довгому держаку, звичайно прикрашена]»
топірни́к «воїн, озброєний сокирою»
топірня́ «частина плуга; дошка, на якій вішають сокиру»
топі́рчик
топо́р «сокира»
топоре́ць «тс.»
топори́сько «тс.»
топори́ще «держак сокири»
топоря́ «сокирка»
топоря́тко «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тапо́р білоруська
топо́р болгарська
toporo верхньолужицька
tapar вірменська
tæpperæx «топірчик» давньоанглійська
taparøx «бойова сокира» давньоісландська
*tapara- «топір» давньоперська
топоръ «сокира» давньоруська
tefer курдська
topor нижньолужицька
teber перська
topór польська
toporъ «сокира» праслов’янська
топо́р російська
topor словацька
tôpor «топорисько» (заст.) словенська
ті́пати українська
тя́ти українська
тепорити українська
то́пати українська
топта́ти українська
tappara фінська
topor чеська
tapar ?

топі́рчики «братки, Viola tricolor L.» (бот.)

похідне утворення від топі́р;
назви зумовлені подібністю форми квітів цих рослин до топірця;
р. [топо́рник] «тс.», бр. [тапаркі́] «сокирки, Consolida regalis»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

топірник «в’язіль барвистий, Coronilla varia L.»
топо́рник «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тапаркі́ «сокирки, Consolida regalis» білоруська
топо́рник «тс.» російська
топі́р українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.