ТОБІЛКА — ЕТИМОЛОГІЯ

тобі́лка «шкіряна сумка, яку носять на ремені через плече; ранець»

пов’язувалося з torba «торба» (Skok III 478);
псл. tobol(a) «шкіряна сумка»;
загальноприйнятої етимології не має;
припускалася індоєвропейська давність слова (Machek ESJČ 531; Holub–Lyer 484);
висловлюється думка про походження від лат. tabula «таблиця» (Matzenauer 348; Machek ESJČ 646), при цьому як семантична паралель наводилося ч. розм. šrajtofel «сумка» від н. Schreibtafel;
зіставлялося з гр. τόπος «місце», лит. tàpti, tampù «ставати», pri-tàpti «пристати» (Младенов 635);
допускалася можливість запозичення з тюркських мов, пор. тат. tubal «кошик з кори» (Фасмер IV 67);
р. [тобо́лка] «сумка, клунок», [тобо́лец] «тс.», п. tobolа «торба, клунок», tobół «тс.; пакунок», tobołek «тс.», ч. tobola «торба», tobole «тс.», tobolka «гаманець», слц. tobolka «тс.; портсигар», вл. toboła «торба», tobołka «торбочка», нл. toboła «пастуша торба», болг. [тобо́лец] «шкіряна торба», [тобо́лица] «шкіряний гаманець», [тобу́ля] «торбочка, клунок», схв. то̀болац «шкіряний мішечок, гаманець; колчан», слн. tobôlec «гаманець; сумка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

тобі́вка «тс.»
тобо́лець «невеличка сумка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тобо́лец «шкіряна торба» болгарська
тобо́лица «шкіряний гаманець» болгарська
тобу́ля «торбочка, клунок» болгарська
toboła «торба»«торбочка» верхньолужицька
tobołka «торба»«торбочка» верхньолужицька
τόπος «місце» грецька
tabula «таблиця» латинська
tàpti литовська
tampù «ставати» литовська
pri-tàpti «пристати» литовська
toboła «пастуша торба» нижньолужицька
Schreibtafel німецька
tobolа «торба, клунок»«тс.; пакунок»«тс.» польська
tobół «торба, клунок»«тс.; пакунок»«тс.» польська
tobołek «торба, клунок»«тс.; пакунок»«тс.» польська
torba «торба» праслов’янська
tobol(a) «шкіряна сумка» праслов’янська
тобо́лка «сумка, клунок» російська
тобо́лец «тс.» російська
то̀болац «шкіряний мішечок, гаманець; колчан» сербохорватська
tobolka «тс.; портсигар» словацька
tobôlec «гаманець; сумка» словенська
tubal «кошик з кори» татарська
šrajtofel «сумка» (розм.) чеська
tobola «торба»«тс.»«гаманець» чеська
tobole «торба»«тс.»«гаманець» чеська
tobolka «торба»«тс.»«гаманець» чеська

табі́вка «гуцульська шкіряна торбина з орнаментом, яку носять на ремені через плече»

результат видозміни форми [тобі́лка] «тс.; ранець» (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

та́бла «тс.»
табу́ла
табу́ра «(шкіряна) торбина через плече»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тобі́лка «тс.; ранець» українська

тоболо́чник «Thlaspi arvense» (бот.)

пов’язане з [тобі́лка] «сумка»;
назва зумовлена формою плодів;
пор. р. пастушья сумка «грицики» та ін;
п. tobołki «тс.», ч. tobolka «вид плоду», слц. tobolka «коробочка; маківка», нл. tobolkate sele (tobolkate zele) «грицики звичайні, Capsella bursapustoris»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

білка «тс.»
табалан
Етимологічні відповідники

Слово Мова
tobolkate sele «грицики звичайні, Capsella bursapustoris» (tobolkate zele) нижньолужицька
tobolkate zele нижньолужицька
tobołki «тс.» польська
пастушья сумка «грицики» російська
tobolka «коробочка; маківка» словацька
тобі́лка «сумка» українська
tobolka «вид плоду» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України