ТКАХА — ЕТИМОЛОГІЯ

тка́ти

псл. tъkati «ткати», пов’язане з tykati «тикати», *tъknǫti «ткнути»;
споріднене з лтс. tukstêt «стукати», taucêt «товкти в ступі», двн. dūhen «придавлювати», дангл. ðýn, ðýan «давити, тиснути, штовхати», дірл. toll «порожнистий», гр. τύϰος «каменотесний молот», τυϰίζω «обтісую, тешу»;
пов’язується також з гр. τεύχω «будую; виготовляю, роблю», іє. *teukh- (Mаchek ESJČ 644) або з псл. tesati «тесати», іє. *teks- (Горяев 368; Holub–Kop. 383–385; Skok III 477);
р. ткать, бр. ткаць, др. тъкати, п. вл. tkać, ч. tkát, слц. tkat’, нл. tkaś, полаб. tåkăt, болг. тъка́, м. ткае, схв. тка̏ти, слн. tkáti, стсл. тъкати;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дотика́ннє «кінець полотна»
доти́кач
дотка́ннє́ «тс.»
натика́ний «з витканими узорами» (про тканини)
нетка́ха «яка не вміє або лінується ткати»
пере́тик «рід жіночого одягу Нед; жіночий одяг, прикрашений поперечними узорами Куз»
перетика́ти «ткати по основі візерунком»
пере́тканий
пітка́ння «утік»
поти́ка́нь
поти́каня́
потка́ння́ «тс.»
притика́ти «приткати, виткати ще деяку кількість»
тка́льня «текстильна фабрика»
тка́ля
тка́ник «коноплі»
ткани́на
тканиця «тканина»
тка́ниця «тканка, сітка для ловлення дрібної риби Нед; ткацький верстат»
тка́нка «тканина; сітка для ловлення дрібної риби; жіночий головний убір; [одяг з тканки Шейк, Нед; саморобне рідке рядно Мо]»
ткання́
ткань
тка́ха
тка́цтво
ткач
ткаче́нко
ткачі́вна
ткачува́ти «бути ткачем, займатися ткацтвом»
ткачу́к
тчити «ткати»
уті́к
уто́к
уто́чина
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ткаць білоруська
тъка́ болгарська
tkać верхньолужицька
τύϰος «каменотесний молот» грецька
τυϰίζω «обтісую, тешу» грецька
τεύχω «будую; виготовляю, роблю» грецька
ðýn давньоанглійська
ðýan «давити, тиснути, штовхати» давньоанглійська
dūhen «придавлювати» давньоверхньонімецька
toll «порожнистий» давньоірландська
тъкати давньоруська
*teukh- індоєвропейська
*teks- індоєвропейська
tukstêt «стукати» латиська
taucêt «товкти в ступі» латиська
ткае македонська
tkaś нижньолужицька
tåkăt полабська
tkać польська
tъkati «ткати» праслов’янська
tykati «тикати» праслов’янська
*tъknǫti «ткнути» праслов’янська
tesati «тесати» праслов’янська
ткать російська
тка̏ти сербохорватська
tkat' словацька
tkáti словенська
тъкати старослов’янська
tkát чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.