ТЕРНИ — ЕТИМОЛОГІЯ

те́ре́н «Prunus spinоsa L.» (бот.)

псл. *tьrnъ «колючка», споріднене з дінд. tṛ́ṇam «травинка, стеблинка», гр. τέρναξ «стебло кактуса», гот. þaúrnus «колючка», двн. thorn, dorn, нвн. Dorn, дангл. þorn, днн. англ. thorn «тс.», ірл. trāinīn «травинка, билинка»;
іє. *(s)ter- «колюча стеблина, колючка»;
р. тёрн «терен», тёрен, бр. цёрн «тс.», др. търнъ «терен; колючка», п. cierń «колючка», ciernie «терня, терни», tarń «тс.», ч. trn «колючка», trní «терня, терни», слц. tŕň «колючка», tŕnie «терня, терни», вл. ćerń «колючка», нл. śerń «тс.», болг. трън «колючка; терен», м. трн, схв. тр̑н «тс.», слн. tŕn «колючка», стсл. трънъ «колючка; терновий кущ»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дере́н «терен»
дерні́вка «тернівка»
обтерни́ти «обгородити терном»
тер «терен»
терени́на «ягода терну»
тере́нний «терновий»
тереня́к «тернівка»
те́рінь «терен»
терн
те́рнавка «тернослива, Prunus insititia L.»
терне́нький «зроблений з терну»
те́рненько «терен»
терни́
терни́к
терни́на «терен; одна ягідка терну; [дереза Мо, Ме]»
терни́стий
терни́ти «обсаджувати, обгороджувати терном»
терни́ця «деревце терну»
терні́вка
тернки́ «ягоди терну»
те́рно́ «ягода терну Г; терен ВеБ»
терно́вий
тернови́к «лящ, який нереститься під час цвітіння терну»
тернови́на «кущ терну»
терновник «терен»
терно́к «тс.»
терно́ха «слива садова, Prunus domestica L.»
тернува́тий «зарослий кущами терну»
тернь «терен»
те́рня
тернявка «тс.»
терня́к «терновий кущ»
терня́нка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
thorn «тс.» англійська
цёрн «тс.» білоруська
трън «колючка; терен» болгарська
ćerń «колючка» верхньолужицька
þaúrnus «колючка» готська
τέρναξ «стебло кактуса» грецька
þorn давньоанглійська
thorn давньоверхньонімецька
dorn давньоверхньонімецька
tṛ́ṇam «травинка, стеблинка» давньоіндійська
thorn «тс.» давньонижньонімецька
търнъ «терен; колючка» давньоруська
*(s)ter- «колюча стеблина, колючка» індоєвропейська
trāinīn «травинка, билинка» ірландська
трн македонська
śerń «тс.» нижньолужицька
Dorn нововерхньонімецька
cierń «колючка»«терня, терни»«тс.» польська
ciernie «колючка»«терня, терни»«тс.» польська
tarń «колючка»«терня, терни»«тс.» польська
*t<SUP>ь</SUP>rnъ «колючка» праслов’янська
тёрн «терен» російська
тёрен російська
тр̑н «тс.» сербохорватська
tŕň «колючка»«терня, терни» словацька
tŕnie «колючка»«терня, терни» словацька
tŕn «колючка» словенська
трънъ «колючка; терновий кущ» старослов’янська
trn «колючка»«терня, терни» чеська
trní «колючка»«терня, терни» чеська


те́рем «зарість»

очевидно, результат видозміни слова те́рен, терни́;
п. terem «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
terem «тс.» польська
те́рен українська
терни́ українська

те́ре́н «місцевість, територія»

запозичення з французької мови;
фр. terrain «місцевість; ґрунт, земля» походить від лат. terrēnum «земля, територія, ділянка», похідного від terra «земля»;
п. teren «тс.; поприще», ч. слц. terén «поверхня, місцевість», болг. тере́н «місцевість; ділянка; ґрунт, земля», м. терен, схв. тѐре̄н, слн. terén «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тере́н «місцевість; ділянка; ґрунт, земля» болгарська
terrēnum «земля, територія, ділянка» латинська
terra «земля» латинська
терен македонська
teren «тс.; поприще» польська
тѐре̄н сербохорватська
terén «поверхня, місцевість» словацька
terén «тс.» словенська
terrain «місцевість; ґрунт, земля» французька
terén «поверхня, місцевість» чеська

те́ре́н «тарган чорний, Blatta orientalis L.» (ент.)

очевидно, результат перенесення на комаху назви ягоди те́ре́н (бот.) за ознакою чорного забарвлення;
могла відіграти роль і фонетична близькість назв тере́н і тарга́н;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
те́ре́н (бот.) українська
тарга́н українська

до́рник «пробій (стрижень для пробивання дірок)»

через посередництво польської мови запозичено з німецької;
н. Dorn «колючка; пробій», двн. dorn «колючка, терен», споріднене з дангл. дфриз. англ. thorn «терен (кущ)», гот. þaúrnus «колючка», зіставляється з стсл. трънъ, що відповідає укр. те́рен;
р. дорн, п. dornik, dorn, болг. [до́рник, до́рен, до́рна] «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
thorn «терен (кущ)» англійська
до́рник болгарська
þaúrnus «колючка» готська
thorn «терен (кущ)» давньоанглійська
dorn «колючка, терен» давньоверхньонімецька
thorn «терен (кущ)» давньофризька
Dorn «колючка; пробій» німецька
dornik польська
dorn польська
дорн російська
трънъ старослов’янська
те́рен українська
до́рен українська
до́рна «тс.» українська

те́ре́м

очевидно, запозичення з грецької мови;
гр. τέρεμνον «хата, дім» виникло з τέραμνον «тс.», спорідненого з лат. trabs «колода, брус», дкімр. treb «житло», гот. þaúrp «маєток», двн. dorf «село», днн. thorp «тс.», лит. trobà «хата, дім»;
існує також припущення про спорідненість псл. *termъ з гр. τέρεμνον (Brückner 580; Kretschmer Glotta 24, 9–10; Ильинский Сб. Сумцову 371–372; ИОРЯС 23/1, 141–142; Frick BB 1, 171; Hofmаnn 359);
помилковим є зіставлення (Ramstedt 393; Львов Лексика ПВЛ 116–117) з кипч. tärmä «жіноча кімната», монг. terme, калм. termǝ «стіна»;
р. те́рем «терем», бр. це́рам «тс.», др. тєрємъ «високий будинок, палац; покров, балдахін; купол», п. terem «терем», ст. trzem «сіни», слц. terem «терем», болг. трем «тс.», м. трем «сіни; крита галерея», схв. трȇм «тс.», слн. [trẹ̑m] «навіс», стсл. трѣмъ «високий будинок, палац»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

теремо́вий «будівельний?»
теремо́к
тере́н «терем»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
це́рам «тс.» білоруська
трем «тс.» болгарська
þaúrp «маєток» готська
τέρεμνον «хата, дім» грецька
τέραμνον «тс.» грецька
τέρεμνον грецька
dorf «село» давньоверхньонімецька
treb «житло» давньокімрська
thorp «тс.» давньонижньонімецька
тєрємъ «високий будинок, палац; покров, балдахін; купол» давньоруська
termǝ «стіна» калмицька
tärmä «жіноча кімната» кипчацька
trabs «колода, брус» латинська
trobà «хата, дім» литовська
трем «сіни; крита галерея» македонська
terme монгольська
terem «терем» польська
trzem «сіни» (ст.) польська
*termъ праслов’янська
те́рем «терем» російська
трȇм «тс.» сербохорватська
terem «терем» словацька
trẹ̑m «навіс» словенська
трѣмъ «високий будинок, палац» старослов’янська

те́рес «жостір проносний, Rhamnus cathartica L.» (бот.)

очевидно, результат контамінації назв [жерест] «тс.» і те́рен (обидві рослини колючі і часто ростуть поруч);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
жерест «тс.» українська
те́рен (обидві рослини колючі і часто ростуть поруч) українська

цере́й «снігова крупа»

не зовсім ясне;
можливо, результат фонетико-семантичної видозміни слів [се́ре́н (се́рень)] «іній, ожеледь», [терен] «крига»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
се́ре́н «іній, ожеледь» (се́рень)] ?
терен «крига» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.