ТЕЛЕПЕНЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

на́долобень «надовба; [йолоп]»

похідне утворення від основи з голосним повного творення псл. *dolb- «довбати», паралельної до основи з ступенем редукції *dъl̥b-, від якої походить звукова форма довба́ти;
значення «йолоп» розвинулось під впливом звукової подібності до слова те́лепень;
др. надолобъ «опускна колода біля воріт, тин, міська огорожа», ч. dlab «паз, жолоб», dlabati «довбати»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
надолобъ «опускна колода біля воріт, тин, міська огорожа» давньоруська
*dolb- «довбати» праслов’янська
*dъl̥b- праслов’янська
довба́ти українська
те́лепень українська
dlab «паз, жолоб»«довбати» чеська
dlabati «паз, жолоб»«довбати» чеська


теле́пати «іти повільно, важко переставляючи ноги; трясти; [жадібно їсти]»

очевидно, звуконаслідувальне утворення;
пов’язання слова те́лепе́нь з ім’ям хетського бога родючості Телепіна, хет. Telepinuš (Топоров Сл. и балк. языкозн. 10–33) викликає сумнів;
р. [телепа́ться] «теліпатися, висіти й хитатися», бр. [целепа́ць] «іти», п. [telepać] «трясти; хитатися; блукати, тинятися, лізти, повільно йти, ледве ноги волочити»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зателе́па
зателе́панка «неохайна»
зателе́пкуватий «неохайний»
зателе́пува́тий «тс.»
затиле́па «нерозторопна, вайлувата людина»
затиле́писько «тс.»
затиле́пуватий «вайлуватий»
прителе́пкуватий «придуркуватий, дурнуватий»
розтеле́па
ростиле́писько «роззява»
стелепну́ти «струснути»
теле́п
телепа́йло «те, що теліпається; той, хто повільно йде»
теле́пало «той, хто повільно йде (особливо по болоті)»
те́лепе́нь «дурень, недотепа, вайло, тюхтій СУМ, Нед, [те, що теліпається; пустомеля, базіка Шейк, Пі; коса (волосся) О]»
теле́пка «безглузда, пуста розмова»
теле́пкати «говорити нісенітницю»
теле́пний «балакучий, дурний»
теле́пнути «ударити; випити»
телю́патися «телепатися»
тиле́патися «теліпатися»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
целепа́ць «іти» білоруська
telepać «трясти; хитатися; блукати, тинятися, лізти, повільно йти, ледве ноги волочити» польська
телепа́ться «теліпатися, висіти й хитатися» російська
те́лепе́нь українська
Telepinuš хетська

хо́вшень «ледар, забіяка Нед; хлопець, підліток, пустун О»

очевидно, пов’язане з п. [chowa, chîwa] «пестунка, нянька», спорідненим із chować «утримувати; виховувати», укр. вихо́вувати;
щодо суфікса пор. те́лепень «било; дурень», утворене від теліпа́ти;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
chowa, chîwa «пестунка, нянька» польська
вихо́вувати українська
chować «утримувати; виховувати» ?
те́лепень «било; дурень» ?
теліпа́ти ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.