ТАШУВАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

таш «балаган; намет»

через польську мову запозичено з німецької;
нвн. Tasche (свн. tasche, двн. tasca) «кишеня, сумка» зазнало семантичних змін на ґрунті польської мови після запозичення;
р. [та́ша́] «ятка, полотняна палатка», п. tas «будка, палатка, рундук», tasz, [tasza] «тс.», бр. ст. ташъ «будка, палатка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

розташо́ваний
розташува́ння
розташува́ти
та́ша «тс.»
ташни́й «балаганний»
ташува́ти «розташовувати»
ташува́тися «міститися СУМ; влаштовуватися зручніше»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ташъ «будка, палатка» (ст.) білоруська
tasca давньоверхньонімецька
Tasche «кишеня, сумка» (свн. tasche, двн. tasca) нововерхньонімецька
tas «будка, палатка, рундук» польська
tasz «будка, палатка, рундук» польська
tasza «тс.» польська
та́ша́ «ятка, полотняна палатка» російська
tasche середньоверхньнімецька

та́шка «шкіряна сумка»

запозичення з німецької мови;
нвн. Tasche «кишеня, сумка» (свн. tasche, двн. tasca) походить від іт. tasca «тс.», що зводиться до нар.-лат. *tasca «плата», яке виникло внаслідок метатези із слат. taxa «тс.», пов’язаного з лат. taxāre «оцінювати»;
р. та́шка «ташка», п. ст. tasza, taszka «сумка, мішок», ч. слц. taška «сумка, портфель», м. ташна, слн. táška «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ташува́ти «класти або виймати з ташки»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
tasca давньоверхньонімецька
tasca «тс.» італійська
taxāre «оцінювати» латинська
ташна македонська
*tasca «плата» народнолатинська
Tasche «кишеня, сумка» (свн. tasche, двн. tasca) нововерхньонімецька
tasza «сумка, мішок» (ст.) польська
taszka «сумка, мішок» (ст.) польська
та́шка «ташка» російська
tasche середньоверхньнімецька
taxa «тс.» середньолатинська
taška «сумка, портфель» словацька
táška «тс.» словенська
taška «сумка, портфель» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України