ТАКТИКА — ЕТИМОЛОГІЯ

та́ктика

запозичення із західноєвропейських мов;
н. Taktik, фр. taсtique, англ. tactic, tactics, нлат. tactica походять від гр. ταϰτικά «тактика», форми с. р. мн. від прикметника ταϰτιϰός «тактичний», пов’язаного з прикметником ταϰτός «розставлений, вишикуваний» і дієсловом τάσσω «ставлю, розставляю; шикую», спорідненим, очевидно, з лит. pa-togùs «зручний»;
р. болг. м. та́ктика, бр. та́ктыка, п. taktуka, ч. слц. вл. taktika, схв. та̀ктика, слн. táktika;
Фонетичні та словотвірні варіанти

та́ктик
такти́чний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
tactic англійська
tactics англійська
та́ктыка білоруська
та́ктика болгарська
taktika верхньолужицька
ταϰτικά «тактика» грецька
ταϰτιϰός «тактичний» грецька
ταϰτός «розставлений, вишикуваний» грецька
τάσσω «ставлю, розставляю; шикую» грецька
pa-togùs «зручний» литовська
та́ктика македонська
Taktik німецька
tactica новолатинська
taktуka польська
та́ктика російська
та̀ктика сербохорватська
taktika словацька
táktika словенська
taсtique французька
taktika чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України