ТАВРА — ЕТИМОЛОГІЯ

та́ври «племена, які жили в Криму в I тисячолітті до н. е.»

засвоєна книжним шляхом давньогрецька назва скіфського племені Ταυ̃ροι;
р. та́вры, бр. та́ўры, п. Tauryda, ч. Taurové;
Фонетичні та словотвірні варіанти

та́вр
Таври́да
таврича́нин
Та́врія
Етимологічні відповідники

Слово Мова
та́ўры білоруська
Tauryda польська
та́вры російська
Taurové чеська
Ταυ̃ροι ?

тавро́

результат видозміни давнішого *товро́, запозиченого з тюркських мов;
тур. tuğra (tūra) «монограма султана», дтюрк. tuγraγ «монограма, печатка хана; розпорядження хана» виводяться з перської мови;
р. тавро́, бр. таўро́;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ната́врити «накласти тавро»
таврува́льник
таврува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
таўро́ білоруська
tuγraγ «монограма, печатка хана; розпорядження хана» давньотюркська
тавро́ російська
tuğra «монограма султана» (tūra) турецька
tūra турецька
*товро́ українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.