СУРОГАТ — ЕТИМОЛОГІЯ

сурога́т

очевидно, запозичення з німецької мови;
нім. Surrogát, як і англ. surrogate «сурогат», походить від лат. surrogātus «поставлений на місце іншого», дієприкм. від дієслова surrogāre «ставити на місце іншого, заново обирати», що виникло з subrogāre «тс.», утвореного з префікса sub- «під-» і дієслова rogāre «питати; пропонувати, просити», пов’язаного з rego, regere «правити, управляти; спрямовувати»;
р. суррога́т, бр. сурага́т, п. surogat, ч. слц. слн. surogát, болг. м. сурога́т, схв. сура̏гāт;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
surrogate «сурогат» англійська
сурага́т білоруська
сурога́т болгарська
surrogātus «поставлений на місце іншого» латинська
сурога́т македонська
Surrogát німецька
surogat польська
суррога́т російська
гāт сербохорватська
surogát словацька
surogát словенська
surogát чеська
surrogāre «ставити на місце іншого, заново обирати» ?
subrogāre «тс.» ?
sub- «під-» ?
rogāre «питати; пропонувати, просити» ?
regere «правити, управляти; спрямовувати» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.