СУРМ — ЕТИМОЛОГІЯ

су́рма́ «труба» (муз.)

запозичення з турецької мови;
тур. surna, zurna «музичний інструмент типу кларнета» походить від перс. sūrnā(j) «святкова флейта», утвореного від sūr «свято, бенкет» і nāī «тростина, флейта»;
р. сурна́ «сурна», зурна́ «зурна», бр. сурма́ «тс.», др. сурна «духовий музичний інструмент, труба, дудка, сопілка», п. ч. surma «сурма», слц. surmita «труба», болг. зурна́, зурла́ «зурна», м. сурла, зурла, схв. зу̑рле, зу̑рна «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зурна́
суре́мити
су́ре́мка
суре́мний
сурмакі́вна «дочка сурмача» (сурнакі́вна)] Бі
сурма́р
су́рма́ч
сурмаченко «син сурмача» (сурначенко)] Бі
сурмачиха «дружина сурмача» (сурна́чиха, сурна́чка)] Бі
сурми́ти
сурмі́ти «звучати (про трубу)»
сурмови́й
сурна́
сурна́ч «сурмач»
сурни́ти «сурмити»
цу́рма «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сурма́ «тс.» білоруська
зурна́ болгарська
сурна «духовий музичний інструмент, труба, дудка, сопілка» давньоруська
сурла македонська
sūrnā(j) «святкова флейта» перська
surma «сурма» польська
сурна́ «сурна» російська
рле сербохорватська
surmita «труба» словацька
surna турецька
зурна́ «зурна» українська
зурла́ «зурна» українська
зурла українська
рна «тс.» українська
surma «сурма» чеська
zurna «музичний інструмент типу кларнета» ?
sūr «свято, бенкет» ?
nāī «тростина, флейта» ?


сурма́ «хімічний елемент; чорна фарба для брів, вусів»

запозичення з тюркських мов;
тур. sürme «сурма (фарба)», крим.-тат. sürmä «тс.», тат. сǝрмǝ «сурма, антимоній», аз. узб. сурмǝ «сурма (фарба)», туркм. сурме «сурма» походять від перс. surma «метал»;
р. сурьма́, [сурма́], бр. сурма́, п. ч. слц. surma, болг. сурма́ «чорна фарба», схв. су̀рма (хім.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

сурми́ти
сурм'я́ний
сурм'яни́стий
су́рьма «сурма, антимоній»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сурмǝ «сурма (фарба)» азербайджанська
сурма́ білоруська
сурма́ «чорна фарба» болгарська
sürmä «тс.» кримсько-татарська
surma «метал» перська
surma польська
сурьма́ російська
су̀рма (хім.) сербохорватська
surma словацька
сǝрмǝ «сурма, антимоній» татарська
sürme «сурма (фарба)» турецька
сурме «сурма» туркменська
сурмǝ «сурма (фарба)» узбецька
сурма́ українська
surma чеська

цу́рма «сурма (музичний інструмент)»

результат фонетичної видозміни слова су́рма́, можливо, під впливом звуконаслідувальних утворень типу цві́ркати, цвірча́ти тощо;
Фонетичні та словотвірні варіанти

цуро́ма «тс. Нед, труба, ріжок Пі»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
су́рма́ ?
цві́ркати ?
цвірча́ти ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.