СУЛА — ЕТИМОЛОГІЯ

су́ла «спис, піка» (заст.)

псл. *sudlo, sudlica «спис, вістря списа», похідне від основи sunǫti/sovati «сунути, кидати»;
позаслов’янськими відповідниками, на думку Потебні (РФВ 7, 66), є дінд. śūlaḥ «спис», śūlā «загострена товста палиця, кіл»;
зближується також (Lidén Arm. St. 78–79) з дінд. śūkaḥ «голка», ав. sūkā- «тс.»;
р. [сула́] «ковінька, яку діти кидають по льоду», заст. су́лица «метальний спис», др. сулица «спис, короткий метальний спис; вістря списа», ч. sudlice «рогатина», схв. су̏лица «спис, піка», слн. súlica, с.-цсл. соулица «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

су́ли́ця «тс.»
суло́ «дерев’яний держак залізних вил Шух, Г; жердина весла Нед»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
sūkā- «тс.» авестійська
śūlaḥ «спис» давньоіндійська
śūkaḥ «голка» давньоіндійська
сулица «спис, короткий метальний спис; вістря списа» давньоруська
*sudlo праслов’янська
сула́ «ковінька, яку діти кидають по льоду» російська
соулица «тс.» сербо-церковнослов’янська
лица «спис, піка» сербохорватська
súlica словенська
sudlice «рогатина» чеська
sudlica «спис, вістря списа» ?
sunǫti/sovati «сунути, кидати» ?
śūlā «загострена товста палиця, кіл» ?
су́лица «метальний спис» ?

сула́ «судак (звичайний), Lucioperca lucioperca (L.)» (іхт.)

пов’язання з др. сулица «спис», схв. су̏лица «тс.» (Leder 138) позбавлене підстав;
пор. ккалп. сыла «судак», башк. hыла, чув. шăла «тс.»;
запозичення з тюркських мов;
р. [сула́] «судак», [суля́тник] «дрібний короп, сазан, Cyprinus carpio L.», слц. [šúl] «судак», [šula, šulava, šíl, šilec], болг. [сулка], схв. [šulj] «тс.», [sulac] «лосось дунайський», [sulač, sulak, sulec, sulica, suljak, šulica] «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
hыла башкирська
сулка болгарська
сулица «спис» давньоруська
сыла «судак» каракалпакська
сула́ «судак» російська
су̏лица «тс.» сербохорватська
šulj «тс.» сербохорватська
šúl «судак» словацька
суля́тник «дрібний короп, сазан, Cyprinus carpio L.» українська
šula українська
šulava українська
šíl українська
šilec українська
sulac «лосось дунайський» українська
sulač «тс.» українська
sulak «тс.» українська
sulec «тс.» українська
sulica «тс.» українська
suljak «тс.» українська
šulica «тс.» українська
шăла «тс.» чуваська
сыла «судак» ?

дала́к «хвороба овець (здуття живота внаслідок переїдання)»

запозичення з турецької мови;
тур. dalak «селезінка» споріднене з аз. далаг, тат. башк. каз. кирг. талак, узб. талок, чув. сула, дтюрк. солак «тс.»;
р. [дала́к] «хвороба овець», болг. дала́к «селезінка; хвороба овець (розширення селезінки)», м. далак «селезінка; набряк селезінки», схв. дȁлак «набряк селезінки»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дала́чи́тися «здутися» (про корів, овець)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
далаг азербайджанська
талак башкирська
дала́к «селезінка; хвороба овець (розширення селезінки)» болгарська
солак «тс.» давньотюркська
талак казахська
талак киргизька
далак «селезінка; набряк селезінки» македонська
дала́к «хвороба овець» російська
дȁлак «набряк селезінки» сербохорватська
талак татарська
dalak «селезінка» турецька
талок узбецька
сула чуваська

шуля́к «назва риби» (іхт.)

не зовсім ясне;
можливо, споріднене із сула́, назвою, запозиченою з тюркських мов;
р. [шула́] (іхт.) «сула»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шула́ «сула» (іхт.) російська
сула́ українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України