СТІЙНІСТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

сто́їти «коштувати»

очевидно, пов’язане з псл. stojati (‹*stǝjēti) «стояти», stati «стати» з дальшим розвитком значень «бути достатнім; бути цінним; обходитися, обійтися (у певну ціну); коштувати»;
пор. аналогічні семантичні зміни в нім. kosten «коштувати» (нар.-лат. *costāre ‹ лат. constāre «стояти нерухомо, залишатися однаковим; зберігатися; коштувати», хет. ištaḫḫ- «коштувати» (?) (можливо, пов’язане з іє. *st(h)ā˘- «стати; стояти; бути»);
менш прийнятне припущення про запозичення з польської або чеської мови (Фасмер III 769);
р. сто́ить «коштувати», ст. стати «тс.» (XV ст.), стоиныи «достойний» (XVI ст.), бр. [сто́іць] «коштувати», п. заст. stać (3 ос. одн. stoi) «коштувати», ч. státi (3 ос. одн. stojí), слц. stát’ (3 ос. одн. stojí), схв. ста̏ти, ста̏jати, ста̏jати, слн. státі (1 ос. одн. stánem) «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

сті́йний «цінний; вартий уваги; достойний, гідний»
сті́йність «позитивна якість; цінність»
стои́ти
сто́йний «тс.»
стоя́ти(ся) «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сто́іць «коштувати» білоруська
*st(h)ā˘- «стати; стояти; бути» індоєвропейська
constāre латинська
*costāre народнолатинська
kosten «коштувати» (нар.-лат. *costāre ‹ лат. constāre «стояти нерухомо, залишатися однаковим; зберігатися; коштувати», хет. ištaḫḫ- «коштувати» (?) німецька
stać «коштувати» (3 ос. одн. stoi) польська
stojati «стояти» (‹*stǝjēti) праслов’янська
stati «стати» праслов’янська
*stǝjēti праслов’янська
сто́ить «коштувати» російська
стати «тс.» (XV ст.) російська
ста̏ти сербохорватська
ста̏jати сербохорватська
стòjати сербохорватська
stát' (3 ос. одн. stojí) словацька
státі «тс.» (1 ос. одн. stánem) словенська
стоиныи «достойний» (XVI ст.) українська
ištaḫḫ- хетська
státi (3 ос. одн. stojí) чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України