СТУПАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ступа́ти

іє. *stemb(h)-/stemp-, пов’язане з *steb(h)-/step- «топтати, ступати»;
споріднене з гр. στέμβω «топчу, жорстоко поводжуся, гань-блю», дісл. stappa «бити, товкти; трамбувати, штовхати донизу», двн. stam(p)fōn «трамбувати», шв. stampa «тс.», снн. снідерл. stampen «розчавлювати, роздавлювати»;
псл. stǫpаti (stǫpiti) «ступати; топтати; іти, ходити», пов’язане з stopa «стопа, нога (ступня)»;
р. ступа́ть, ступи́ть, бр. ступа́ць, ступі́ць, др. ступити, п. stąpać, stąpić, ч. stoupati, stoupiti, слц. stúpat’, stúpit’, вл. stupać, stupić, нл. stupaś, stupiś, болг. стъ́пвам, стъ́пя, м. стапи, стапува, схв. сту́пати, сту́пити, слн. stópati, stорíti, стсл. стѫпати, стѫпити;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ви́ступ
ви́ступець
ви́ступка «хода»
виступний «провинний»
виступок «провина»
ви́ступцем
ви́ступці «хатні туфлі»
ві́дступ
відступа́льний
відступни́й
відсту́пник
відсту́пництво
відсту́пство
відсту́пця «відступник»
вступ
вступни́к
до́ступ
досту́пний
засту́па «захист»
заступа́ти
за́ступка (хвороба очей)
засту́пний «який заступає, уповноважений»
засту́пник
засту́пництво
за́ступні «вибоїни»
засту́пство «заступництво»
напо́ступі «перед пологами»
на́ступ
наступа́льний
наступли́вий «агресивний»
наступни́й «наступальний»
насту́пний
насту́пник
насту́пництво
на́ступні «щаблі»
наступо́вець «наступник»
насту́пство «наступництво»
на́ступцем «наступально, рішуче»
насту́пця «наступник»
невідсту́пний
незасту́пний «незамінний»
непересту́пний «якого не можна переступити»
непідсту́пний «неприступний»
непосту́пний «непоступливий; недостатньо швидкий»
неусту́пний «непоступливий»
осту́пки «хатні туфлі»
о́ступом «обступивши»
пере́ступ «провина»
пере́сту́пний «злочинний; високосний»
пересту́пник «злочинець»
переусту́пка
пі́дступ
пі́дступи
підсту́пни́й
підсту́пник
підсту́пництво
по́ступ
поступа́льний
по́ступка
по́ступки «хатні туфлі»
посту́пли́вий
поступни́й
поступо́вець
поступо́вщина
посту́пок
по́ступцем «крок за кроком»
при́ступ
присту́па «приймак»
при́сту́пець
при́ступка
присту́пки «східці»
присту́пни́й
приступок «доступ»
при́ступці «сходи»
про́ступець «злочинець»
про́ступка «покритка»
просту́пний «злочинний»
просту́пник «тс.»
про́сту́пок
просту́пство
ро́ступець «вид весняної гри в танку»
ступ «крок»
ступ'яй «ступінь Г; стопа»
ступа́
ступа́к
ступакува́ти «іти кроком»
сту́панка «сходи»
ступе́ник «слід ноги»
сту́пени́ця «сходова клітка; трибуна»
сту́пенниця «гама»
сту́пе́нь «крок»
ступе́ць «східець, щабель»
ступи́ти
ступи́тися «зійти з дороги»
ступи́ця «крок; шпиця в колесі»
ступі́йка «підніжка в екіпажі»
ступі́нчастий
ступі́нчатий
сту́пі́нь
сту́пка «слід ноги»
ступкота́ти «тупати»
ступля́й «ступінь»
ступля́ти «вступати, заходити»
ступнева́ти «підвищувати; розподіляти за ступенями»
ступне́вий «поступовий»
ступни́к «крок»
ступня́
сту́по́м «повільним кроком»
ступо́ю
сту́пці «отвори на сопілці»
усту́п
у́сту́пка «поступка»
усту́пчастий
уступчи́вий «поступливий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ступа́ць білоруська
стъ́пвам болгарська
stupać верхньолужицька
stupić верхньолужицька
στέμβω «топчу, жорстоко поводжуся, гань-блю» грецька
stam(p)fōn «трамбувати» давньоверхньонімецька
stappa «бити, товкти; трамбувати, штовхати донизу» давньоісландська
ступити давньоруська
*stemb(h)-/stemp- індоєвропейська
стапи македонська
stupaś нижньолужицька
stupiś нижньолужицька
stąpać польська
stąpić польська
stǫpаti «ступати; топтати; іти, ходити» (stǫpiti) праслов’янська
ступа́ть російська
сту́пати сербохорватська
stampen «розчавлювати, роздавлювати» середньонижньонімецька
stampen «розчавлювати, роздавлювати» середньонідерландська
stúpat' словацька
stúpit' словацька
stópati словенська
stорíti словенська
стѫпати старослов’янська
ступи́ть українська
ступі́ць українська
стъ́пя українська
стапува українська
сту́пити українська
стѫпити українська
stoupati чеська
stoupiti чеська
stampa «тс.» шведська
*steb(h)-/step- «топтати, ступати» ?
stopa «стопа, нога (ступня)» ?

за́ступ «лопата»

похідне утворення від ступа́ти;
первісно означало сук або пристрій на копальному знарядді для наступання ногою;
пор. р. [за́сту́п] «східець, виступ, приступка, зубець»;
р. бр. діал. за́ступ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

за́ступень «держак, ручка заступа»
заступи́лно
заступи́льно «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
за́ступ (діал.) білоруська
за́сту́п «східець, виступ, приступка, зубець» російська
за́ступ російська
ступа́ти ?

о́степ «пустеля, глушина»

п. ostęp «лісові нетрі; частина лісу, оточена болотом або річкою» складається з префікса о- та кореня stęp-, наявного в словах stępać, stąpić «ступати, ступити», з якими споріднене укр. ступа́ти;
запозичення з польської мови;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ostęp «лісові нетрі; частина лісу, оточена болотом або річкою» польська
ступа́ти українська
о- ?
stąpić «ступати, ступити» ?

посту́ночки «личаки; черевички»

неясне;
можливо, помилковий запис незафіксованого *посту́почки, похідного від ступа́ти;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*посту́почки українська
ступа́ти українська

штамп «інструмент для обробки заготовок тиском; металева форма із заглибленням або рельєфним зображенням тексту малюнка; печатка; напис на кресленні; (перен.) шаблон»

запозичене за посередництвом німецької мови (н. Stamp «штамп») з італійської;
іт. stampa «відтиск, відбиток; гравюра; друк» пов’язане зі stampare «друкувати, штампувати», запозиченим від давньофранкського *stampōn «товкти», н. stampfen «тс.», які споріднені з псл. stǫpati, укр. ступа́ти;
р. бр. штамп, п. sztampa «штамп», болг. щампа, м. (заст.) штампа «відтиск, відбиток на папері; візерунок на тканині», схв. шта̑мпа «друк, преса», слн. štampa «друк, преса; друкування; щось надруковане»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

штампо́в-ка
штампува́льний
штампува́льник
штампува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
штамп білоруська
щампа болгарська
*stampōn «товкти» давньофризька
stampa «відтиск, відбиток; гравюра; друк» італійська
stampare «друкувати, штампувати» італійська
штампа «відтиск, відбиток на папері; візерунок на тканині» (заст.) македонська
Stamp «штамп» німецька
stampfen «тс.» німецька
sztampa «штамп» польська
stǫpati праслов’янська
штамп російська
шта̑мпа «друк, преса» сербохорватська
štampa «друк, преса; друкування; щось надруковане» словенська
ступа́ти українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.