СТРОКА — ЕТИМОЛОГІЯ

стро́ка́ «ряд (?) (у виразах к стро́ці «до ладу, на своє місце»

зближується з лтс. stracis «мить»;
очевидно, псл. stroka «укол», [*strokъ] «тс.», пов’язане чергуванням голосних із strěkati (*stьr̥kati) «колоти»;
р. строка́ «рядок», строчи́ть «строчити», ст. строка «ряд; вишита строчкою смужка», др. строка «нарізка, знак, точка; рядок», п. ст. stroka «точка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пристро́ці «осторонь, збоку»
стро́ча́нка «фуфайка»
строчи́ти «шити суцільним швом»
строчі́льний «вживаний для строчіння»
стро́чка «ряд машинних або ручних стібків»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
строка «нарізка, знак, точка; рядок» давньоруська
stracis «мить» латиська
stroka «точка» польська
stroka «укол» праслов’янська
*strokъ «тс.» праслов’янська
strěkati праслов’янська
*st<SUP>ь</SUP>r̥kati праслов’янська
строка́ «рядок» російська
строчи́ть «строчити» російська
строка «ряд; вишита строчкою смужка» російська

строка́ «рант у постолах»

п. ст. stroka «пояс; зона; точка» пов’язується з strzykać «штрикати», псл. strěkati «колоти»;
очевидно, запозичення з польської мови;
бр. [страка́, мн. стро́кі] «петля (вушко) в личаках»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

строканець «ремінь до ходаків»
строчаки «шнурки для прив’язування (ходаків)»
строчанки «тс.» (мн.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
страка́ білоруська
стро́кі «петля (вушко) в личаках» мн. білоруська
stroka «пояс; зона; точка» польська
strzykać «штрикати» польська
strěkati «колоти» праслов’янська

стрі́чка

очевидно, др. *строчька «смужка», похідне від строка «поцяткована (поколота) смужка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

стрічка́р «виготовлювач стрічок»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*строчька «смужка» давньоруська
строка «поцяткована (поколота) смужка» давньоруська

строк

псл. sъrokъ «угода», пов’язане чергуванням голосних з *sъrekti «домовитися», похідним від *rekti «говорити, казати»;
р. срок, бр. [срок, строк], др. сърокъ, схв. сро̑к «знак», слн. srа̏k «вітання; рима», стсл. сърокъ «постанова, наказ»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

безстроко́вий
достроко́вий
надстроко́ви́й
надстрокови́к
понадстроко́ви́й
простро́чити
срік
срок «тс.»
стро́ка «строк»
строка́р «сільськогосподарський робітник, що працював по найму»
строкове́ць
строкови́к «тс.»
строкува́ти «працювати строкарем»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
срок білоруська
строк білоруська
сърокъ давньоруська
sъrokъ «угода» праслов’янська
*sъrekti «домовитися» праслов’янська
*rekti «говорити, казати» праслов’янська
срок російська
сро̑к «знак» сербохорватська
sròk «вітання; рима» словенська
сърокъ «постанова, наказ» старослов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України