СПРЯТ — ЕТИМОЛОГІЯ

спрят «спритність, вправність»

очевидно, видозмінене запозичення з польської мови;
п. [spręt] «спритність, меткість, моторність» пов’язане зі spryt «тс.», видозміненим фонетично, можливо, під впливом синонімічного прикметника prędki «швидкий, прудкий», якому відповідає укр. прудки́й;
Фонетичні та словотвірні варіанти

спря́тний «спритний, вправний»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
spręt «спритність, меткість, моторність» польська
spryt «тс.» польська
prędki «швидкий, прудкий» польська
прудки́й українська


пря́тати «прибирати, хоронити»

псл. prętati, очевидно, з первісним значенням «рвати, виривати, розчищати (землю)»;
р. пря́тать «ховати», бр. апра́таць «очистити; одягти», апрана́ць «одягати, наряджати», п. sprzątać «очищати, упорядковувати», sprzęt «предмет домашнього устаткування», ч. spratek «сміття», слц. spratat’ «сховати, укласти (їжу)», болг. опре́там се «готуватися до роботи», схв. прѐтати «заривати, засипати (попелом)», слн. spréten «здатний, моторний», стсл. прѧтати «придушувати, перешкоджати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

за́прятка «схованка»
о́прят «прибирання; порядок; чистота»
о́прятка «піднятий залишок від прибирання»
о́прятний «порядний»
о́пряток «тс.»
попря́тник «той, що прибирає»
попря́тниця «охайна господиня»
попря́тно «охайно, чисто»
по́пряток «прибирання»
попряту́ха «тс.»
прятани́на «збирані в лісі дрова»
пря́танка «посуд у вівчарстві»
пря́таня «роботи, зв’язані із збиранням урожаю»
пря́татися «ховатися»
спря́нути «прибрати»
спрят «схов»
спрята́нник «чоловік, який жене закуплену худобу в указане місце»
спря́тний «спритний, моторний»
спря́тні «упорядкування»
спря́ток «зберігання Нед; схов Ме; начиння Нед»
спря́точний «який легко зберігається»
упря́ток «запас, заощаджене»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
апра́таць «очистити; одягти» білоруська
апрана́ць «одягати, наряджати» білоруська
опре́там се «готуватися до роботи» болгарська
sprzątać «очищати, упорядковувати»«предмет домашнього устаткування» польська
sprzęt «очищати, упорядковувати»«предмет домашнього устаткування» польська
prętati праслов’янська
пря́тать «ховати» російська
прѐтати «заривати, засипати (попелом)» сербохорватська
spratat' «сховати, укласти (їжу)» словацька
spréten «здатний, моторний» словенська
прѧтати «придушувати, перешкоджати» старослов’янська
spratek «сміття» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.