СОХ — ЕТИМОЛОГІЯ

су́хи́й

псл. suxъ (‹ *sous-) «сухий», пов’язане чергуванням голосних із *sъxnǫti «сохнути»;
споріднене з лит. saũsas «сухий», лтс. sáuss «тс.», лит. sùsti «покриватися паршами, паршивіти; сохнути», лтс. sust «ставати сухим»;
дангл. sēar «сухий», снн. sōr, гр. αος «тс.», алб. thanj (‹ *sausni̯ō) «сушу», дінд. śoṣaḥ «сухість», śōṣaḥ «який сушить, висушує», śúṣkaḥ, śuṣkáḥ «сухий», śúṣyati «сохне, в’яне», ав. huška-, дперс. uška- «тс.»;
іє. *sausos «сухий»;
р. сухо́й, бр. сухі́, др. сухъ, сухыи, п. нл. suchy, ч. слц. su-chó, вл. suchi, полаб. sauxṛ́ĕ, болг. сух, м. сув, схв. су̑х, слн. súh, стсл. соухъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

в су́сі «в засуху»
в су́сі «у сухому місці»
ви́сих «висихання»
висиха́ти
ви́сохлий
ви́сохти
ви́схлий
до́суха
засо́хлий
засо́хляний «засохлий»
засу́ха «тривала відсутність дощу влітку; [висохле озеро]»
засу́ха «у сухому стані»
засу́шка «сорт цибулі»
засу́шливий
засу́шний «засушливий»
засу́шок «сухар Г; окраєць хліба; сухий виріст на краях хлібини ЛексПол»
зсо́хлий
зсо́хти
на су́сі
на́су́хо
невисушни́й «не висушений, не висохлий»
обсу́шка
о́сух «сухар з вівсяного хліба, засохлий шматок хліба»
осушни́й
осу́шок «засохлий шматок хліба Г; невеликий окраєць хліба Л; сухий виріст по краях хлібини»
осу́шувальний
осу́щик «тс.»
ошу́шек «окраєць хліба; сухий шматочок хліба; сухий виріст по краях хлібини»
па́суш «стільник; дерево в лісі, яке засохло внаслідок пожежі, повені тощо»
пересо́хлий
пересу́шка
підсо́хлий
підсу́шка
підсу́шливий
підсу́шний
посо́хлий
посо́хляний «висохлий»
посу́ха
по́су́ху
по́суш «сушняк»
посу́ша «посуха»
посу́шливий
по́сушний «(про погоду) сухий, посушливий»
присо́хлий
прису́хий «сухуватий»
присушне́ «сухе поліно»
просо́хлий
просо́хти
просу́ха «коли висохне (дорога)»
просуш «висохлий ліс, висохла частина лісу»
розі́схлий «розсохлий»
розісхну́тися «розсохнутися»
розсо́хлий
со́хлий
со́хнути
со́хти «сохнути»
суха́ (спортивне)
суха́р
сухара «суха гілка»
сухаре́ць
суха́рик
суха́ри́на «сухар Г; сухе дерево, сухе місце Нед, сушняк»
сухари́ння «сушняк»
сухари́стий
сухарни́к «сухі дрова»
суха́рниця «посудина для сухарів; [сухарний завод]»
су́харь «сухий бук»
сухи́ «пісний, без жирів, без приправ»
сухи́нонька «горе; любка» (сухи́тонька)] Бі
сухи́ньський син «син сухорлявої жінки»
сухи́ня «сухорлява»
сухі́тка «сухотка»
сухі́тни́к
сухі́шати «ставати сухішим»
сухля́вий «сухорлявий»
сухме́нь «сухість, засуха»
сухме́ня «сухе місце»
сухове́нь «день без роси»
сухорля́вий
сухота́ «сухоти; сум, смуток, туга, неспокій; [засуха Нед; острівець на болоті Ч; нужда ВеУг]»
сухо́ти
сухо́тка
сухо́тний
сухо́тни́к
сухото́чний «сухотний»
сухоща́вий «сухорлявий»
сухува́тий
сухце́м «насухо»
суш «суша (про погоду); сухі дерева, гілки, сушняк; сухий віск, стільник, у якому немає меду; [острів на болоті Ч; сухий вітер]»
су́ша
суша́льня «сушарня»
суша́р «сушильник»
суша́рка
суша́рний «сушильний»
суша́рня
сушба́ «сушіння»
суше́ний
сушени́ці «тс.»
суше́ня́ «сушені фрукти»
суши́льний
су́ши́на «сухий віск ВеУг; сухий хмиз, сухі дрова Нед; сухі гілки, сушняк Л; сушені фрукти Корз»
сушини́на «засушена, худа особа»
сушиня́ «сушені фрукти і ягоди; узвар із сушених фруктів і ягід; суха, худа особа»
суши́сько «сухість»
суши́ти
суши́ця «висохлий ліс, висохла частина лісу Г; суха ялина або смерека ВеНЗн»
су́шка
сушко́ «невелике засохле дерево»
сушма́рити «надмірно сушити, недбало, безладно висушувати»
сушни́к
сушни́ця «усе необхідне для сушіння фруктів»
су́шня́ «сушіння; сушені фрукти; сушарня, сушильня; сухі дерева, гілки, сушняк; [сушильна піч; засуха Нед]»
су́шня́вий «сухорлявий, кволий»
сушня́к
су́щик «сушка (бублик); [окраєць хліба; сухий шматочок хліба]»
схну́ти
усу́шок «давнє, почасти висохле яйце»
шуши́ця «суха смерека»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
huška- авестійська
thanj «сушу» (‹ *sausni̯ō) албанська
сухі́ білоруська
сух болгарська
suchi верхньолужицька
αος «тс.» грецька
sēar «сухий» давньоанглійська
śoṣaḥ «сухість» давньоіндійська
uška- «тс.» давньоперська
сухъ давньоруська
*sausos «сухий» індоєвропейська
sáuss «тс.» латиська
sust «ставати сухим» латиська
saũsas «сухий» литовська
sùsti «покриватися паршами, паршивіти; сохнути» литовська
сув македонська
suchy нижньолужицька
sauxṛ́ĕ полабська
suchy польська
suxъ «сухий» (‹ *sous-) праслов’янська
сухо́й російська
х сербохорватська
sōr середньонижньонімецька
su-chó словацька
súh словенська
соухъ старослов’янська
сухыи українська
su-chó чеська
*sъxnǫti «сохнути» ?
śōṣaḥ «який сушить, висушує» ?
śúṣkaḥ ?
śuṣkáḥ «сухий» ?
śúṣyati «сохне, в’яне» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.