СОПКА — ЕТИМОЛОГІЯ

со́пка «горб або невисока гора; [невеликий (згаслий) вулкан Куз]»

не зовсім ясне;
може бути зіставлене із си́пати (псл. *sъpъka, др. съпъ, сопъ «насип; сопка») і частково (в значенні «вулкан») із сопі́ти;
р. со́пка «тс.; вулкан», бр. со́пка «тс.», ч. слц. sopka «вулкан» (з р.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
со́пка «тс.» білоруська
со́пка «тс.; вулкан» російська
sopka «вулкан» (з р.) словацька
sopka «вулкан» (з р.) чеська
си́пати (псл. *sъpъka, др. съпъ, сопъ «насип; сопка»)(в значенні «вулкан») ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.