СМОРОДИНІВКА — ЕТИМОЛОГІЯ

сморо́дина «Ribes L.» (бот.)

псл. *smorda «смородина», *smordina «тс.», пов’язані з *smordъ «сильний запах», до якого зводиться також укр. смо́рі́д;
назви зумовлені сильним, різким запахом рослин;
зближується з прус. smorde «черемха, Padus Mill.» (Trautmann 271);
як семантичні паралелі пор. снн. stinkstruk «чорна смородина», нвн. Stinkbaum «тс.», складні утворення з основою дієслова stinken «смердіти» за запахом листя чорної смородини;
р. сморо́дина «Ribes L.», [смо́ро́д, сморо́да], бр. [смаро́да, смуро́дзіна] «тс.», п. smrodynia «чорна смородина», [smrodzina, smardlina], каш. [smardliny] «тс.; ожина, Rubus L.», ч. [smradinka] «смородина», [smradlina, smrdlenka] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

смород
сморода
смородина «тс.»
сморо́динівка «наливка з ягід смородини»
сморо́динний «який паразитує на смородині»
сморо́динник «ділянка, де посаджена смородина»
сморо́диновий «виготовлений з ягід смородини»
сморо́дни́к
смородо́к «тс. Mak; смородина чорна, Ribes nigrum L.»
смородо́к «тс.»
смородо́чок «тс.»
сморо́дяний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
смаро́да білоруська
smardliny «тс.; ожина, Rubus L.» кашубський
Stinkbaum «тс.» нововерхньонімецька
smrodynia «чорна смородина» польська
*smorda «смородина» праслов’янська
smorde «черемха, Padus Mill.» прусська
сморо́дина «Ribes L.» російська
stinkstruk «чорна смородина» середньонижньонімецька
смо́рі́д українська
смо́ро́д українська
сморо́да українська
смуро́дзіна «тс.» українська
smrodzina українська
smardlina українська
smradlina «тс.» українська
smrdlenka «тс.» українська
smradinka «смородина» чеська
*smordina «тс.» ?
*smordъ «сильний запах» ?
stinkstruk «чорна смородина» ?
stinken «смердіти» ?Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.