СМЕРТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

смерть

компонент sъ- розглядається також (Трубачев Этим. словарь сл. языков. Проспект 83) як префікс, що відповідає лат. com- «з-»;
псл. *sъmьr̥tь, утворене з основи *mьr̥-tь, пов’язаної чергуванням голосних із *merti «умирати» і спорідненої з лит. ст. mirtis «смерть», лтс. mr̃te, дінд. mṛtiḥ, лат. mors, mortis «тс.», та компонента sъ-, який здебільшого зіставляється з дінд. su- «добрий», лат. suus «свій» (отже, мається на увазі природна смерть, «своя смерть», а не загибель, убивство і под.);
р. смерть, бр. смерць, др. съмьрть, п. śmierć, ч. smrt, слц. smrt’, вл. smjerć, нл. smjerś, болг. смърт, м. смрт, схв. смр̏т, слн. smr̀t, стсл. съмрьть;
Фонетичні та словотвірні варіанти

безсме́ртний
досме́ртний «який триває протягом усього життя; смертельно шкідливий»
обезсме́ртити
передсме́ртний
посмертити «вбити»
посме́ртний
присме́ртний
смерте́льний
смерте́нний «смертельно хворий»
сме́ртний
сме́ртник
сме́ртні
смертови́й «смертельний»
смертяни́й «смертоносний»
усме́рти́ти «умертвити»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
смерць білоруська
смърт болгарська
smjerć верхньолужицька
mṛtiḥ давньоіндійська
su- «добрий» давньоіндійська
съмьрть давньоруська
com- «з-» латинська
mors латинська
mortis «тс.» латинська
suus «свій» (отже, мається на увазі природна смерть, «своя смерть», а не загибель, убивство і под.) латинська
mr̃te латиська
mirtis «смерть» литовська
смрт македонська
smjerś нижньолужицька
śmierć польська
*sъm<SUP>ь</SUP>r̥tь праслов’янська
*m<SUP>ь</SUP>r̥-tь праслов’янська
*merti «умирати» праслов’янська
смерть російська
смр̏т сербохорватська
smrt' словацька
smr̀t словенська
съмрьть старослов’янська
smrt чеська

смерте́льник «цикута отруйна, віха, Cicuta virosa L.» (бот.)

похідне утворення від смерть;
назва зумовлена отруйністю цикути;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
смерть українська

смертка «нічний метелик, Phalaena» (ент.)

пов’язане із смерть;
назва зумовлена давнім слов’янським повір’ям, згідно з яким душі померлих можуть перевтілюватися в метеликів;
ч. заст. [smrt’], слц. [smrtka, smrt’] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

сме́ртний мотиль «тс.»
смерть
Етимологічні відповідники

Слово Мова
smrtka «тс.» словацька
smrt' «тс.» словацька
смерть українська
smrt' чеська

іщи́ця «метелик, парусник, Papilio L.; нічний метелик, п’ядак бузковий» (ент.)

результати видозміни форми [ві́щиця] (пор. п. wieszczyса «відьма»), зближеної з дієсловом [иска́ти] «шукати»;
назва зумовлена народним віруванням, згідно з яким поява метелика віщує нещастя (пор. інші його назви: [го́лод, смерть, сме́ртка, смертний мотиль, босорка́ня (букв. «відьма»)]);
Фонетичні та словотвірні варіанти

ві́щиця «п’ядак бузковий, Phalaena L.»
и́щиця «тс.»
іщевиця
іщериця
ущиця
щи́ця «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
wieszczyса польська
ві́щиця (пор. п. wieszczyса «відьма») українська
иска́ти «шукати» українська
го́лод українська
смерть українська
сме́ртка українська
смертний українська
мотиль українська
босорка́ня українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України