СЛЯЖ — ЕТИМОЛОГІЯ

слиж «поперечний брус у стелі з хмизу»

не зовсім ясні форми;
зіставляються з лит. slėˊgti «давити» або sle[ksnis (sle[kstis) «поріг», лтс. slìeksnis «тс.», slеņ̃ģe (sleņ̃ģis) «одвірок» (Фасмер ІІІ 681; Преобр. ІІ 321);
частково можуть бути зіставлені з п. śliz «дерев’яна балка, сталева шина або линва, які направляють рух кліті у шахті», р. [сли́зы] виводиться від гол. sleе (мн. slees) «підставки для спуску» (Фасмер–Трубачев ІІІ 672);
р. слега́ «лата; перекладка; жердина», [сля́га́] «тонка довга колода, важіль», [сли́зы] «колоди, поставлені похило, для скочування колод, для спуску суден на воду», бр. [сліж] «довга колода, яка кладеться по боках мосту для укріплення настилу; колода, по якій спускають на воду човна», [слюга́] «поперечна колода під підлогою»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

сле́жик «один із стовпців, на яких установлена піч»
слі́ги «товсті перекладини»
сляж «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сліж «довга колода, яка кладеться по боках мосту для укріплення настилу; колода, по якій спускають на воду човна» білоруська
слюга́ «поперечна колода під підлогою» білоруська
sleе «підставки для спуску» (мн. slees)(Фасмер--Трубачев ІІІ 672) голландська
slìeksnis «тс.» латиська
slеñģe латиська
sleñģis латиська
slėˊgti «давити» литовська
sleksnis «поріг» (sle[kstis) литовська
slekstis литовська
śliz «дерев’яна балка, сталева шина або линва, які направляють рух кліті у шахті» польська
сли́зы російська
слега́ «лата; перекладка; жердина» російська
сля́га́ «тонка довга колода, важіль» російська
сли́зы «колоди, поставлені похило, для скочування колод, для спуску суден на воду» російська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.