СИМПАТИЧНИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

симпа́тія

запозичено з латинської мови через польську і, можливо, німецьку (н. Sympathíe);
лат. sympathīa походить від гр. συμπάϑεια «співчуття», пов’язаного з συμπαϑέω, утвореним з префікса συν- (›συμ-) «з-, спів-, разом» і дієслова πάσχω «терплю, страждаю, переношу, зазнаю»;
р. болг. симпа́тия, бр. сімпа́тыя, п. слц. sympatia, ч. sympatie, вл. sympatija, м. симпатиjа, схв. симпа̀тиjа, слн. simpatíja;
Фонетичні та словотвірні варіанти

симпатети́чний
симпатизува́ти
симпа́тик
симпати́чний
симпатя́га
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сімпа́тыя білоруська
симпа́тия болгарська
sympatija верхньолужицька
συμπάϑεια «співчуття» грецька
συν- «з-, спів-, разом» (›συμ-) грецька
πάσχω «терплю, страждаю, переношу, зазнаю» грецька
συμ- грецька
sympathīa латинська
симпатиjа македонська
Sympathíe німецька
sympatia польська
симпа́тия російська
симпа̀тиjа сербохорватська
sympatia словацька
simpatíja словенська
sympatie чеськаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.