СИЗАР — ЕТИМОЛОГІЯ

си́зий

очевидно, давнє утворення від того самого кореня, що й си́вий;
менш переконливе зіставлення з лит. šežis «дрізд», прус. seese «тс.» (Vasmer ZfSlPh 2, 57; Petersson BSl. Wortst. 27–28), а також з лтс. saiguôtiês «блищати, світити» чи з слн. sezâvka «сіра трясогузка» (Matzenauer LF 20, 4);
р. си́зый, бр. шы́зы, др. шизыи;
Фонетичні та словотвірні варіанти

сиз
сиза́р «сизий голуб»
си́зик «вид джмеля із зеленувато-сизим пушком»
си́зитися
сизі́ти
сизо́та
сизува́тий
сизь
сизя́к «сизий голуб»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шы́зы білоруська
шизыи давньоруська
saiguôtiês «блищати, світити» латиська
šežis «дрізд» литовська
seese «тс.» прусська
си́зый російська
sezâvka «сіра трясогузка» словенська
си́вий українська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.