СВІНУТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

свіну́ти(ся) «розвиднітися»

псл. svьnǫti, пов’язане чергуванням голосних із světъ (‹ *svoitъ), виникло зі *svьtnǫti (‹ *svĭtnǫti);
випадіння кінцевого приголосного кореня, як у псл. kanǫti (р. ка́нуть) з *kapnǫti (пор. kapati, укр. ка́пати), gъnǫti (укр. гну́ти) з *gъbnǫti (пор. zagybati, р. загиба́ть);
голосний і (‹ѣ) в свіну́ти на місці колишнього ь з’явився, очевидно, в період занепаду редукованих під впливом основи світ (др. свѣтъ);
др. свьнути «тс.», свѣнути «встати на світанку», схв. сва̀нути «розвиднітися», стсл. освьнѫти «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

розсвіну́ти «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
свѣтъ давньоруська
свьнути «тс.» давньоруська
свѣнути «встати на світанку» давньоруська
svьnǫti праслов’янська
*svьtnǫti (‹ *svĭtnǫti) праслов’янська
*svoitъ праслов’янська
*svĭtnǫti праслов’янська
*svoitъ праслов’янська
*svĭtnǫti праслов’янська
*svoitъ праслов’янська
*svĭtnǫti праслов’янська
*svoitъ праслов’янська
*svĭtnǫti праслов’янська
kanǫti (р. ка́нуть)(пор. kapati, укр. ка́пати) праслов’янська
*gъbnǫti (пор. zagybati, р. загиба́ть) праслов’янська
kapati праслов’янська
zagybati праслов’янська
kapati праслов’янська
zagybati праслов’янська
kapati праслов’янська
zagybati праслов’янська
ка́нуть російська
загиба́ть російська
ка́нуть російська
загиба́ть російська
ка́нуть російська
сва̀нути «розвиднітися» сербохорватська
освьнѫти «тс.» старослов’янська
ка́пати українська
ка́пати українська
ка́пати українська
свіну́ти українська
світ (др. свѣтъ) українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.