САГОВНИК — ЕТИМОЛОГІЯ

са́го «крупа із зерен крохмалю з серцевини сагової та інших пальм, сурогат із картопляного та кукурудзяного крохмалю»

запозичено із західноєвропейських мов;
н. Sàgo «саго», англ. гол. sago, фр. sagou зводиться до мал. sāgū «тс.»;
р. болг. м. схв. са́го, бр. са́га, п. вл. sago, ч. слц. слн. sàgo;
Фонетичні та словотвірні варіанти

са́говни́к «Cycas L.» (бот.)
саґівни́ця «сагова пальма»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
sago англійська
са́га білоруська
са́го болгарська
sago верхньолужицька
sago голландська
са́го македонська
sāgū «тс.» малайська
Ságo «саго» німецька
sago польська
са́го російська
са́го сербохорватська
ságo словацька
ságo словенська
sagou французька
ságo чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.