РОМЕН — ЕТИМОЛОГІЯ

рома́н «ромен, Anthemis L.; [ромашка, Matricaria L.; королиця, Leucanthemum DC. Mak]» (бот.)

запозичення з остаточно не встановленого джерела;
здебільшого виводиться від назви anthemis romana «римська ромашка»;
відзначається також (Machek Jm. rostl. 244–245) зв’язок з нім. [Hermlan, Hermelin, Hermandel] «тс.» як результатами видозміни лат. camomilla «ромашка» (›[armamilla] та ін.);
форми з кореневим у є результатом зближення з основою рум’я́ний;
р. рома́шка «ромашка», [роме́н] «роман», бр. [раманёк] «роман», [рамо́н] «тс.; королиця; ромашка», [рамо́нак] «ромашка», [румонак, румянак, румянка] «тс.», п. rumian «роман», [romen, romien, rumen, rumin] «тс.», rumianek «ромашка», ч. rmen «ромашка; [роман]», [rmenek] «ромашка», [romenek, rmáni, ormán], heřmánek «тс.», слц. ruman «роман», rumanček «ромашка», harmanček, [harmánok, harmún, hermánok, hermančok, armanček] «тс.», схв. р̀мāн «роман», рма́нац, р̀мāњ «тс.», ра̏менак (раме́нак) «ромашка», ра̀ман «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

рамон «роман фарбувальний, Anthemis tinctoria L.»
романе́ць «ромашка Mak; королиця Mak; маруна щиткова, Chrysanthemum corymbosum (L.) Willd.»
романиця «роман; королиця»
роме́н «тс.»
ромин «роман собачий, Anthemis cotula L.»
ромінь «ромашка»
ромня́нок
ромун
рума́нець
руме́н
руме́нець «тс.»
румин «роман»
рум'я́к «тс. Mak; ромашка Нед»
рум'я́н «роман»
рум'яне́ць «ромашка Нед; роман Mak»
рум'янка «ромашка»
рум'я́нок «тс.; [роман Mak; королиця Mak]»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
раманёк «роман» білоруська
рамо́н «тс.; королиця; ромашка» білоруська
рамо́нак «ромашка» білоруська
румонак білоруська
румянак білоруська
румянка «тс.» білоруська
camomilla «ромашка» (›[armamilla] та ін.) латинська
armamilla латинська
Hermlan «тс.» німецька
Hermelin німецька
Hermandel німецька
rumian «роман» польська
romen «тс.»«ромашка» польська
romien «тс.»«ромашка» польська
rumen «тс.»«ромашка» польська
rumin «тс.»«ромашка» польська
rumianek «тс.»«ромашка» польська
рома́шка «ромашка» російська
роме́н «роман» російська
р̀мāн «роман» сербохорватська
рма́нац сербохорватська
р̀мāњ «тс.» сербохорватська
ра̏менак «ромашка» (раме́нак) сербохорватська
ра̀ман «тс.» сербохорватська
раме́нак сербохорватська
ruman «роман»«ромашка» словацька
rumanček «роман»«ромашка» словацька
harmanček «роман»«ромашка» словацька
harmánok «тс.» словацька
harmún «тс.» словацька
hermánok «тс.» словацька
hermančok «тс.» словацька
armanček «тс.» словацька
рум'я́ний українська
rmen «ромашка; [роман]» чеська
rmenek «ромашка» чеська
romenek «тс.» чеська
rmáni «тс.» чеська
ormán «тс.» чеська
heřmánek «тс.» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.