РЕАЛІЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

реа́льний «дійсний»

запозичення із середньолатинської мови;
слат. reālis «дійсний, речовий» походить від лат. rēs «річ»;
р. реа́льный, бр. рэа́льны, п. вл. realny, ч. reální, слц. reálny, нл. realizacijа, болг. реа́лен, м. реален, схв. реāлан, слн. reálen;
Фонетичні та словотвірні варіанти

реаліза́ція
реалі́зм
реалізува́ти
реалі́ст
реалісти́чний
реа́лія
Етимологічні відповідники

Слово Мова
рэа́льны білоруська
реа́лен болгарська
realny верхньолужицька
rēs «річ» латинська
реален македонська
realizacijа нижньолужицька
realny польська
реа́льный російська
ре̋āлан сербохорватська
reālis «дійсний, речовий» середньолатинська
reálny словацька
reálen словенська
reální чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України