РАСТВОР — ЕТИМОЛОГІЯ

ро́зчи́н «рідка суміш»

похідні утворення від чини́ти «робити, готувати»;
пор. аналогічний семантичний розвиток у р. раство́р «розчин», раствори́ть «зробити розчин», [твори́ть, притвори́ть] «тс.»;
пор. також ч. zadělati «розчинити (на хліб)»;
бр. ро́шчына «розчина; розчин», [рашчы́на] «розчина», рашчыні́ць «зробити розчину», [учыні́ць] «приготувати розчину», п. rozczyn «розчина; розчин», rozczynіć «розчинити в рідині»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

при́чи́н «розчина»
причи́на «тс.»
причиня́ти «розчиняти (тісто)»
ро́зчи́на
розчини́ти «розвести в рідині»
розчи́нний
розчи́нник
розчи́нювальний
розчиня́льник
ро́щина
учини́ти «зробити розчину»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ро́шчына «розчина; розчин» білоруська
рашчы́на «розчина» білоруська
рашчыні́ць «зробити розчину» білоруська
учыні́ць «приготувати розчину» білоруська
rozczyn «розчина; розчин»«розчинити в рідині» польська
rozczynіć «розчина; розчин»«розчинити в рідині» польська
раство́р «розчин» російська
раствори́ть «зробити розчин» російська
твори́ть «тс.» російська
притвори́ть «тс.» російська
чини́ти «робити, готувати» українська
zadělati «розчинити (на хліб)» чеськаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.