ПЫТАТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

пита́ти(ся)

псл. pytati, *pъta-;
споріднене з лат. putāre «обдумувати, вважати; підводити підсумки; різати», тох. А put-k «міркувати, розрізняти», можливо, також з хет. punuš(š)- «питати, досліджувати»;
висловлювалося припущення, що первісне значення псл. pytati було «краяти, різати» (Brückner 450), при цьому порівнювалося з ч. pitva «анатомія», п. [pitwać] «різати, потрошити; coire cum femina»;
р. пыта́ть «мучити при допиті; питати», бр. пыта́ць «питати», др. пытати «питати; досліджувати; вивчати; пробувати; допитувати», п. pytać «питати», ч. ptáti se, ст. ptáti «тс.», мор. [ptáti] «просити, жебрати», слц. pýtat’ «тс.», вл. pytać «шукати, розшукувати», нл. pytaś «тс.», болг. пи́там «питаю», м. пита «жебрає», схв. пи́тати «питати, випитувати», стсл. пытати «випитувати, вивідувати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ви́пит
випи́тачка «вивідувачка»
до́пит
до́питка «питання»
допи́тливий
до́питни́й
допи́тувати
допи́тувач
за́пит
запита́льний
запита́льник
запи́та́ння
запи́тливий
запи́туватися «питати; [намагатися, пробувати Я]»
запи́тувач
і́спит
іспитни́к
іспитува́ти
о́пит
опитни́й «який стосується опиту»
о́питний «досвідчений»
опи́тувати
опи́туватися «вітатися»
опи́тувач
передо́пит
пере́пит
перепи́тки «розпити; один з моментів старовинного обряду сватання»
переспиткува́ти «перепробувати»
пита́йний «питальний»
пита́льний
пита́льник
пи́танка «розпитування; розшук; спроба»
пи́та́ння
пи́тка «вид групової гри з розпитами про предмет, що йде з рук до рук»
питли́вий «допитливий»
по́пит
по́питка «спроба»
попи́ток «попит»
по́спит «попит; спроба»
поспіта́ть «попробувати, покуштувати»
ро́зпит
ро́зпиток
розпи́тувач
спит «спроба, випробовування; розпит»
спи́ток «спроба, випробовування»
спи́тувати «пробувати, випробовувати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пыта́ць «питати» білоруська
пи́там «питаю» болгарська
pytać «шукати, розшукувати» верхньолужицька
пытати «питати; досліджувати; вивчати; пробувати; допитувати» давньоруська
putāre «обдумувати, вважати; підводити підсумки; різати» латинська
пита «жебрає» македонська
ptáti «просити, жебрати» моравське
pytaś «тс.» нижньолужицька
pitwać «різати, потрошити; coire cum femina» польська
pytać «питати» польська
pytati праслов’янська
*pъta- праслов’янська
pytati «краяти, різати» праслов’янська
пыта́ть «мучити при допиті; питати» російська
пи́тати «питати, випитувати» сербохорватська
pýtat' «тс.» словацька
пытати «випитувати, вивідувати» старослов’янська
put-k «міркувати, розрізняти» тохарська А
punuš(š)- «питати, досліджувати» хетська
pitva «анатомія» чеська
ptáti se чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.