ПУЛЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

пуль (вигук для підкликання індиків, курчат, гусенят)

не зовсім ясне;
можливо, псл. *pul- (*puj-) звуконаслідувального характеру (пор. р. пы́ля (вигук для підкликання індиків), пырь-пырь «тс.»);
думки про походження іменників пуля́, пуля́ш, пу́лька, пульош, пульча́ від рум. púică «курочка» (Scheludko 126; Niţă-Armaş та ін. Romanoslavica 16, 94) або від уг. pulyka, pujka «індичка» (Лизанец 619; ВеУг 253) менш переконливі, якщо врахувати поширення цих слів;
заслуговує на увагу зіставлення з лат. pullus «дитинча, молода тварина, курча» (Младенов 535; Mikl. EW 267);
п. [pul-pul] (вигук для підкликання індиків), [pula ha] (вигук, яким проганяють індиків), болг. пу́йка «індичка», пу́як «індик», м. пуj-пуj (вигук для підкликання індиків), пуjка «індичка», схв. пу̑jка «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пуленя́ «курча, каченя»
пуленя́тна «квочка»
пу́лька «качка Мо; індичка»
пу́лькати «кричати пуль-пуль, квоктати»
пулька́ч «індик»
пу́льок
пульош
пульпа́к
пульца́н «тс.»
пульч (вигук для підкликання індиків, курей)
пульча́ «каченя Л; курча»
пульчиня́та «індичата»
пулю́кать «кричати» (про індика)
пу́ля (вигук, яким відганяють гусей, качок)
пу́ля́ «каченя; індича; курча, гусеня»
пуля́к «індик»
пуля́ш «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пу́йка «індичка» болгарська
пу́як «індик» болгарська
pullus «дитинча, молода тварина, курча» латинська
пуj-пуj (вигук для підкликання індиків) македонська
пуjка «індичка» македонська
pul-pul (вигук для підкликання індиків) польська
pula ha (вигук, яким проганяють індиків) польська
*pul- (*puj-)(пор. р. пы́ля (вигук для підкликання індиків) праслов’янська
пырь-пырь «тс.» російська
пы́ля російська
púică «курочка» румунська
пу̑jка «тс.» сербохорватська
pulyka угорська
pujka «індичка» угорська
пуля́ українська
пуля́ш українська
пу́лька українська
пульош українська
пульча́ українська

а-пу́ль (вигук, яким відганяють індиків)

складне утворення з підсилювальної частки а і вигуку пуль, вживаного для підкликання індиків;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
а ?
пуль ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України