ПСТРУГ — ЕТИМОЛОГІЯ

пструг «форель, Salmo trutta L.» (іхт.)

псл. діал. *pьstrǫgъ// //*pьstrǫgа «форель», утворене за допомогою суфікса -ǫgъ//-ǫgа від pьstrъ «пістрявий, рябий» (риба покрита червоними цяточками);
від цього ж прикметника, але з іншими суфіксами утворено і болг. пъстъ́рва «форель», схв. па̏стрма, па̏стрва, слн. postŕv «тс.»;
р. [пеструха], п. pstrąg, ч. слц. pstruh, вл. pstruha, нл. pstrug «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пеструг
пестру́ха «тс.»
пестрю́га
пструглі «веснянки»
струг
струга́ч
струх
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пъстъ́рва «форель» болгарська
pstruha верхньолужицька
pstrug «тс.» нижньолужицька
pstrąg польська
pьstrъ «пістрявий, рябий» (риба покрита червоними цяточками) праслов’янська
пеструха російська
па̏стрма сербохорватська
па̏стрва сербохорватська
pstruh словацька
postŕv «тс.» словенська
pstruh чеська

ги́труг «порода риби, що водиться в гірських річках України»

неясне;
викликає сумнів написання;
можливо, помилка замість пструг «форель» (ДИВ.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пструг «форель» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України