ПРОПОЗИЦІЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

пропози́ція

запозичено з латинської мови, очевидно, через польську;
лат. prōpositio «основне положення; короткий виклад; засновок; пропозиція» пов’язане з дієсловом prōpōno «ставлю попереду; оголошую; пропоную», утвореним за допомогою префікса prō- «уперед», від pōno «кладу»;
р. заст. болг. пропози́ция, бр. прапанава́ць, заст. прапазі́цыя, п. propozycja, proponować, ч. proposice, proponovat, слц. propozícia, м. схв. пропози́циjа, слн. propozícija;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пропоновати (1656)
пропонува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прапанава́ць білоруська
пропози́ция болгарська
prōpositio «основне положення; короткий виклад; засновок; пропозиція» латинська
prōpōno «ставлю попереду; оголошую; пропоную» латинська
pōno «кладу» латинська
пропози́циjа македонська
propozycja польська
proponować польська
пропози́циjа сербохорватська
propozícia словацька
propozícija словенська
proposice чеська
proponovat чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.