ПРОБИ — ЕТИМОЛОГІЯ

про́ба «перевірка; кількість частин благородного металу в сплавах»

запозичено із середньолатинської мови, очевидно, через польську або нововерхньонімецьку (нвн. Próbe);
слат. proba «проба, випробування» пов’язане з лат. probo «випробовую; схвалюю», пов’язаним з probus «добрий; випробуваний, порядний, чесний», спорідненим з дінд. pra-bhúḥ «видатний», псл. byti «бути»;
р. бр. болг. м. схв. про́ба, п. слц. слн. próba, ч. průba, вл. нл. proba;
Фонетичні та словотвірні варіанти

випро́бни́й
випробо́вувати
випро́бувати
випро́бувач
прі́бен «досвідчений, практичний»
прібівок «проба»
прі́бка «проба, зразок»
прібни́й «тс.»
проба́нт «досвідчена людина»
проба́нтний «досвідчений»
проба́ція «випробування»
пробі́вка «трубка для аналізів»
пробівни́к «пробірник»
про́бка «проба, зразок»
про́бний
про́бник
пробу́-нок «проба, випробування Г; дослід Нед»
про́бувати
спро́ба
спро́бний «пробний; піддослідний»
спробу́нок «проба, випробування»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
про́ба білоруська
про́ба болгарська
proba верхньолужицька
pra-bhúḥ «видатний» давньоіндійська
probo «випробовую; схвалюю» латинська
probus «добрий; випробуваний, порядний, чесний» латинська
про́ба македонська
proba нижньолужицька
Próbe нововерхньонімецька
Próbe нововерхньонімецька
próba польська
byti «бути» праслов’янська
про́ба російська
про́ба сербохорватська
proba «проба, випробування» середньолатинська
próba словацька
próba словенська
průba чеська

про́бі «(виг.) рятуйте; неодмінно, конче; ради бога»

результат злиття виразу про богъ (› про біг) з наступною редукцією основи бігбі, як у спасибі (‹ спаси біг);
можливо, калька польського або чеського виразів;
п. przebóg (виг.) «боже мій, матінко (моя)», ч. probůh (виг.) «ради бога», слц. preboha (виг.) «ради бога; матінко (моя)»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

про́ба «крик, зойк Бі; (виг.) ґвалт, рятуйте Л»
про́баги «малі хлібці для жебраків»
пробіг «ради бога, їй-богу; ґвалт, рятуйте» (виг.)
пробог(ъ) (1564)
про́божити «стогнати, голосити»
про́бу «пробі» (виг.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
przebóg «боже мій, матінко (моя)» (виг.) польська
preboha «ради бога; матінко (моя)» (виг.) словацька
probůh «ради бога» (виг.) чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.