ПРИЮТ — ЕТИМОЛОГІЯ

прию́т «притулок; доброчинний заклад для одиноких і незаможних»

запозичення з російської мови;
р. прию́т «тс.» походить від дієслова приюти́ть «дати притулок», утвореного за допомогою префікса при- «при-» від [юти́ть] «укривати, ховати», що зводиться до псл. *jǫtъ «дах», спорідненого з лтс. jùmts, jumta «тс.», jùmt «крити дах» (пор. також лтс. pa- jumte «приют, притулок»);
іє. *i̯eu- «зв’язувати, з’єднувати»;
болг. заст. прию́т (з р.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

приюти́ти «дати притулок, прихистити»
прию́тний «гостинний, привітний; затишний»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прию́т (з р.) болгарська
*i̯eu- «зв’язувати, з’єднувати» індоєвропейська
jùmts латиська
*jǫtъ «дах» праслов’янська
прию́т «тс.» російська
приюти́ть «дати притулок» ?
при- «при-» ?
юти́ть «укривати, ховати» ?
jumta «тс.» ?
jùmt «крити дах» (пор. також лтс. pa- jumte «приют, притулок») ?
прию́т (з р.) ?Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.