ПОЦІЛУВАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

цілува́ти

походить від давнішого cělovati «вітати, здоровити» (пор. стсл. цѣловати «тс.»), похідного від сělъ «здоровий»;
щодо розвитку значення пор. лат. salūto «вітаю, бажаю здоров’я; вітаюся, прощаюся», salvē «привіт!, бувай здоровий!», пов’язані з salveo «добре почуваюся», утвореним від salvus «цілий, неушкоджений»;
р. целова́ть, бр. цалава́ць, др. цѣловати «вітати; присягатися, цілуючи хрест або ікону; шанувати», п. całować, ч. celovati, слц. celovat’, вл. cyłować «залишатися цілим», болг. целу́вам «цілую», м. целива «цілує», схв. цели́вати, слн. celováti, стсл. цѣловати;
Фонетичні та словотвірні варіанти

поцілуй «тс.»
поцілу́йко
поцілу́нок
по́ціль «поцілунок»
цілова́нка «поцілунок»
цілува́ння
цілу́й «поцілунок»
цілу́н «тс.»
цілу́нок
цілюва́ти
цюлува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
цалава́ць білоруська
целу́вам «цілую» болгарська
cyłować «залишатися цілим» верхньолужицька
цѣловати «вітати; присягатися, цілуючи хрест або ікону; шанувати» давньоруська
salūto «вітаю, бажаю здоров’я; вітаюся, прощаюся» латинська
целива «цілує» македонська
całować польська
целова́ть російська
цели́вати сербохорватська
celovat' словацька
celováti словенська
цѣловати старослов’янська
celovati чеська
cělovati «вітати, здоровити» (пор. стсл. цѣловати «тс.») ?
сělъ «здоровий» ?
salūto «вітаю, бажаю здоров’я; вітаюся, прощаюся» ?
salvē «привіт!, бувай здоровий!» ?
salveo «добре почуваюся» ?
salvus «цілий, неушкоджений» ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.