ПОСОБА — ЕТИМОЛОГІЯ

за́сіб

префіксальне утворення від займенникового кореня соб-, відбитого також у др. собина «власність, майно», собити «придбавати, присвоювати»;
префікс за має значення придбавання (пор. закупи́ти, запасти́ся, зароби́ти тощо);
усталенню цих утворень, можливо, сприяла асоціація з виразом за собою (мати певний запас, резерв);
п. zasób «запас, ресурси», ч. слц. zásoba «запас»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

засі́бний «заможний; просторий (про одяг)»
засобля́ти «постачати, допомагати»
засо́бниця «комора, склад, магазин»
незасо́бний «бідний, убогий»
посі́бник
посо́ба «допомога»
пособи́ти
посо́бник
посо́бництво
Етимологічні відповідники

Слово Мова
собина «власність, майно» давньоруська
собити «придбавати, присвоювати» давньоруська
zasób «запас, ресурси» польська
zásoba «запас» словацька
zásoba «запас» чеська
за собою (мати певний запас, резерв) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України