ПОЗ — ЕТИМОЛОГІЯ

повз «мимо»

складний прийменник, результат стягнення прийменників по і [уз] «біля, при, повз»;
бр. паўз «мимо, вздовж»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

поз «тс.; біля»
попі́вз «повз»
пос «повз, крізь»
по́уз «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
паўз «мимо, вздовж» білоруська
по «біля, при, повз» українська

по́за́ «за, позад, позаду; крім, без»

складне утворення з прийменників по і за;
р. по-за, бр. па-за, п. ч. заст. слц. схв. poza, poza-;
Фонетичні та словотвірні варіанти

поза-
Етимологічні відповідники

Слово Мова
па-за білоруська
poza польська
poza- польська
по-за російська
poza сербохорватська
poza- сербохорватська
poza словацька
poza- словацька
по українська
за українська

по́за «положення тіла людини або тварини»

запозичене, можливо, через польське і німецьке посередництво (нім. Póse), з французької мови;
фр. pose «положення тіла, поза; позування, рисовка» є похідним від poser «класти, ставити, відпочивати», яке зводиться до нар.-лат. pausāre «стояти; зупинятися, відпочивати; робити паузу», похідного від лат. pausa «зупинка, затримка; кінець» і в пізньолатинський період зближеного з лат. positio «положення», пов’язаним з pōno «кладу»;
р. бр. болг. м. схв. по́за, п. вл. poza, ч. слц. слн. póza;
Фонетичні та словотвірні варіанти

позірува́ти «позувати»
позува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
по́за білоруська
по́за болгарська
poza верхньолужицька
pausa «зупинка, затримка; кінець» латинська
positio «положення» латинська
pōno «кладу» латинська
по́за македонська
pausāre «стояти; зупинятися, відпочивати; робити паузу» народнолатинська
Póse німецька
poza польська
по́за російська
по́за сербохорватська
póza словацька
póza словенська
pose «положення тіла, поза; позування, рисовка» французька
poser «класти, ставити, відпочивати» французька
póza чеська

позата́к «остільки, тому, через те»

складне утворення з прийменника по́за́ і прислівника так, співвідносне зі сполучником [позая́к];
Етимологічні відповідники

Слово Мова
по́за́ українська
так українська
позая́к українська

позая́к «оскільки, тому що; через те що» (спол. заст.)

складне утворення з прийменника по́за́ і прислівника як;
вихідне значення не зовсім ясне;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
по́за́ українська
як українська

компози́ція «структура художнього твору; музичний твір; складання музичних творів»

запозичення з західноєвропейських мов;
нім. Kompositión «композиція, музичний твір; склад», фр. composition «тс.; складання, створення» походять від лат. compositio «складання розміщення; створення; упорядкування», пов’язаного з compōno «складаю; створюю, упорядковую», утвореним за допомогою префікса com- «з-» від дієслова рōnо (*posino) «кладу, кидаю; розміщую», до якого зводиться також укр. по́за;
слово компози́тор запозичено з французької чи італійської мови;
фр. compositeur «композитор», іт. compositore «тс.» походять від лат. compositor «укладач, автор; організатор; редактор», пов’язаного з compōno, від якого виводиться й укр. компонува́ти;
р. болг. компози́ция, бр. кампазі́цыя, п. kompozycja, ч. kompozice, слц. kompozícia, вл. kompozicija, м. схв. компози́ција, слн. kompozícija;
Фонетичні та словотвірні варіанти

компози́тор
композиці́йний
компоне́нт
компони́ста «композитор»
компоно́вка «створювання, творчість»
компонувальний
компонува́ти «створювати композицію картини, мелодію та ін.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кампазі́цыя білоруська
компози́ция болгарська
kompozicija верхньолужицька
compositore «тс.» італійська
compositio «складання розміщення; створення; упорядкування» латинська
compositor «укладач, автор; організатор; редактор» латинська
компози́ција македонська
Kompositión «композиція, музичний твір; склад» німецька
kompozycja польська
компози́ция російська
компози́ција сербохорватська
kompozícia словацька
kompozícija словенська
по́за українська
компонува́ти українська
composition «тс.; складання, створення» французька
compositeur «композитор» французька
kompozice чеська
compōno «складаю; створюю, упорядковую» ?
com- «з-» ?
компози́тор ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.