ПОВІТ — ЕТИМОЛОГІЯ

пові́т «адміністративно-територіальна одиниця, складова частина губернії» (іст.)

очевидно, псл. povětъ «округ», давніше «межа, відгороджена гілками ділянка землі», пов’язане з *povětiti «позначити гілками», větь «гілка»;
думки про запозичення з польської мови (Фасмер ІІІ 293) і про безпосередній зв’язок польського відповідника з wiat- (‹ псл. *větiti) «говорити» (Вrückner 432–433, 614) недостатньо обґрунтовані;
р. пове́т «повіт», бр. паве́т, п. powiat «тс.», болг. [пове́т] «округ»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

повіто́вий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
паве́т білоруська
пове́т «округ» болгарська
powiat «тс.» польська
povětъ «округ» праслов’янська
*povětiti «позначити гілками» праслов’янська
větь «гілка» праслов’янська
*větiti праслов’янська
пове́т «повіт» російська

пові́тка «господарське приміщення; покрівля на опорах, накриття»

псл. povětь (povětъ) «накриття», очевидно, пов’язане з *povětiti «покрити гілками»;
менш переконливе пов’язання (Mikl. EW 387) з vějati «віяти» або зіставлення (Moszyński JP 37, 297) з псл. jata «хлів» (пор. укр. я́тка);
р. [пове́тка] «повітка», пове́ть, пови́ть, бр. паве́ць «тс.», п. powieć «критий перехід; місце для проходу через двір або в городі; накриття, навіс», powietka «тс.; [невеличкий сарай]»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

павє́ть
по́вєть «тс.; надбудова над погребом; погрібник»
повіт «хлів»
по́віть «хлів для худоби (частіше відкритий); навіс із соломи біля такого хліва»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
паве́ць «тс.» білоруська
powieć «критий перехід; місце для проходу через двір або в городі; накриття, навіс»«тс.; [невеличкий сарай]» польська
powietka «критий перехід; місце для проходу через двір або в городі; накриття, навіс»«тс.; [невеличкий сарай]» польська
povětь «накриття» (povětъ) праслов’янська
*povětiti «покрити гілками» праслов’янська
vějati «віяти» праслов’янська
jata «хлів» (пор. укр. я́тка) праслов’янська
пове́тка «повітка» російська
пове́ть російська
пови́ть російська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України