ПОВІСИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

пові́смо «пучок оброблених конопель або льону, готових для прядіння, а також одержана з нього пряжа; пасмо; міра прядива; [60 мітків, пучків (пряжі) разом Нед]»

очевидно, псл. pověsьmo «пасмо, пряжа; пучок, жмут обробленого льону або коноплі», пов’язане з pověsiti «повісити», семантично видозміненим під впливом vęzati «в’язати»;
менш переконливе безпосереднє виведення (Machek ESJČ 476) з псл. *po-vęz-ьmo як похідного від vęzati «в’язати»;
р. [повесмо] «пучок обробленого льону; жменя пряжі або дві жмені льону (для вичісування); міра обробленого льону; міра пряжі, ниток (моток у 40 обертів)», [повесма] «тс.», бр. [паве́сма] «пучок обробленого льону (від 10 до 12 жмень)», др. повѣсмо «пучок (льону), міток, пасмо», п. [powismo] «пучок вичесаного і сплетеного прядива» (з укр.), ч. [pověsmo] «10 жмень льону», слц. povesno «пучок льону або коноплі», [povesmo] «тс.; дві жмені обробленого льону або коноплі», нл. powěsmo «пасмо», powězmo «жмут обробленого льону», болг. повесмо́ «куделя, жмут коноплі, льону, вовни», повя́смо «тс.», м. повесмо «куделя; пасмо», схв. пòвесмо «пасмо», слн. povêsmo (povésmo) «жмут обробленого льону»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

повісня́ний (у виразі [повісня́не полотно] «різновид тонко-го полотна»)
пові́сьмо «тонке полотно; найкраще полотно; в’язка»
пові́сьм'яниця «найкраще полотно на сорочки»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
паве́сма «пучок обробленого льону (від 10 до 12 жмень)» білоруська
повесмо́ «куделя, жмут коноплі, льону, вовни» болгарська
повя́смо «тс.» болгарська
повѣсмо «пучок (льону), міток, пасмо» давньоруська
повесмо «куделя; пасмо» македонська
powěsmo «пасмо»«жмут обробленого льону» нижньолужицька
powězmo «пасмо»«жмут обробленого льону» нижньолужицька
powismo «пучок вичесаного і сплетеного прядива» (з укр.) польська
pověsьmo «пасмо, пряжа; пучок, жмут обробленого льону або коноплі» праслов’янська
pověsiti «повісити» праслов’янська
vęzati «в’язати» праслов’янська
*po-vęz-ьmo «в’язати» праслов’янська
vęzati праслов’янська
повесмо «пучок обробленого льону; жменя пряжі або дві жмені льону (для вичісування); міра обробленого льону; міра пряжі, ниток (моток у 40 обертів)» російська
повесма «тс.» російська
пòвесмо «пасмо» сербохорватська
povesno «пучок льону або коноплі» словацька
povesmo «тс.; дві жмені обробленого льону або коноплі» словацька
povêsmo «жмут обробленого льону» (povésmo) словенська
pověsmo «10 жмень льону» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.