ПЛЯЦАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

пля́цати «чмокати, плямкати, жвакати; цямкати (про свиню, порося)»

звуконаслідувальне утворення, очевидно, не пов’язане з ч. plácati «хлопати, плескати (руками по воді); верзти»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пля́цкати «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
plácati «хлопати, плескати (руками по воді); верзти» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.