ПИРЩ — ЕТИМОЛОГІЯ

прищ

псл. pryščь (‹*pryskjь), пов’язане з pryskati «прискати» (спочатку як назва нариву, тобто того, що може приснути, або за подібністю прищів, пухирів, що з’являються здебільшого на гарячому хворому тілі, до бульбашок на поверхні води під час кипіння);
виведення безпосередньо від прис(о)к «жар» (Потебня Из зап. III 47) менш переконливе семантично, хоча й не заперечує кінцевий зв’язок з при́скати;
р. прыщ «прищ», бр. прышч «тс.», др. прыщь «нарив», п. pryszcz «прищ», [pryszczel] «тс.», ч. pryskýř «пухир», [prýšč] (бот.) «молочай, Euphorbia L. (рослина, сік якої застосовується проти прищів та бородавок)», слц. prýšt’ «прищ», вл. pryskel «мозоля, ствердіння шкіри», нл. pšuskel «тс.», болг. при́шка «прищ», при́щя се «прищавію», м. пришт «прищ», схв. при̑шт «чиряк; фурункул», слн. príšč «пухир», цсл. прыѱь «прищ»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пирщ «прищ»
прища́вий
прища́віти
прищикува́тий «прищавий»
при́щити «укривати прищами»
прищува́тий
сперщі «прищі»
спи́ршок «прищ»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прышч «тс.» білоруська
при́шка «прищ» болгарська
pryskel «мозоля, ствердіння шкіри» верхньолужицька
прыщь «нарив» давньоруська
пришт «прищ» македонська
pšuskel «тс.» нижньолужицька
pryszcz «прищ» польська
pryščь (‹*pryskjь) праслов’янська
прыщ «прищ» російська
шт «чиряк; фурункул» сербохорватська
prýšt' «прищ» словацька
príšč «пухир» словенська
pryszczel «тс.» українська
prýšč «молочай, Euphorbia L. (рослина, сік якої застосовується проти прищів та бородавок)» (бот.) українська
при́щя се «прищавію» українська
прыѱь «прищ» церковнослов’янська
pryskýř «пухир» чеська
pryskati «прискати» (спочатку як назва нариву, тобто того, що може приснути, або за подібністю прищів, пухирів, що з’являються здебільшого на гарячому хворому тілі, до бульбашок на поверхні води під час кипіння) ?
прис(о)к «жар» ?
при́скати ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.