ПЕРІСТИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

пері́стий «строкатий»

псл. *perestъ «пір’ястий; перістий», похідне від pero (perьje) «перо (пір’я)»;
бр. пярэ́сты «строкатий, перістий», ч. peřestý «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пари́стий «тс.»
пера́стий «строкатий»
пери́стий «укритий пір’ям; строкатий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пярэ́сты «строкатий, перістий» білоруська
*perestъ «пір’ястий; перістий» праслов’янська
pero праслов’янська
peřestý «тс.» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України